သြားပိုးစားၿပီး ေရာဂါပိုးဝင္ရာမွ ေမး႐ိုးေဆြးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္

သြားေရာဂါျဖစ္ပြားပါက အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ သြားဆရာဝန္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပသသင့္သည္။ (ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

သြားပိုးစားၿပီး ေရာဂါပိုးဝင္ရာက တစ္ဆင့္ ေမး႐ိုးေဆြးျခင္းေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သြားႏွင့္ ခံတြင္း က်န္းမာေရးကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သြားႏွင့္ခံတြင္းဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း (မိုးထက္ပါရမီ)က ေျပာသည္။

သြားပိုးစားျခင္းကို ေစာစီးစြာ ကုသမႈမခံယူဘဲ ပစ္ထားပါက ေမး႐ိုးထဲ၌ အနာျဖစ္ၿပီး အဖုအ က်ိတ္ျဖစ္ရာကတစ္ဆင့္ ယင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ သြား ႏုတ္ရာကတစ္ဆင့္ သြားပိုးစားအ ျမစ္က်န္၍ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ ျခင္းလည္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘သြားပိုးစားတာ မနာေတာ့ ကုသမႈမခံယူဘူး။ ေနာက္႐ိုးရာ ေဆး (ဗမာေဆး)ေတြထည့္တယ္။ အဲဒီေဆးေတြက ထည့္တုန္းေတာ့ သက္သာသြားေပမယ့္ ေနာက္ ဆက္တြဲသြားေဆြးျမည့္တာပိုျဖစ္ ေစတယ္။ ေနာက္သြားကိုက္ပိုးစား တာကို ႏုတ္လိုက္ေပမယ့္ ေရာဂါ ပိုးဝင္သြားတယ္။ အေပၚယံသြား ဖံုးက မာမာေျပာင္ေျပာင္ေလးျဖစ္ ေနေပမယ့္ အနာက ေကာင္း ေကာင္းမက်က္ဘဲ သြားဖံုးက ျပည္တစိုစိုထြက္တာ၊ ေရာင္တာနဲ႔ အနာႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ေမး႐ိုး ေဆြးတာက ခ်က္ခ်င္းျဖစ္တာ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး’’ဟု ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အသက္ (၃၀)ႏွင့္ (၄၀)ႏွစ္ အၾကား အရြယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ပို၍ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အ သက္ငယ္စဥ္တြင္ သြားႏုတ္ရာက တစ္ဆင့္ ေရာဂါပိုးဝင္ၿပီး အသက္ ႀကီးသည့္အခ်ိန္ ျပန္ျဖစ္တတ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအ တြက္ အစပ်ိဳးကာလသည္ ၂ ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ၾကာတတ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ တြင္ ေရာဂါျဖစ္ေနသည္ကို မသိဘဲ ႐ုတ္တရက္အက္ဆီးဒင့္ျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာေမး႐ိုးက်ိဳးရာမွတစ္ဆင့္ ေမး႐ိုးေဆြးေနသည္ကို သိရွိ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘ေရာဂါပိုးဝင္ၿပီး ၿမံဳေနတယ္၊မသိဘူး။ ဆုိင္ကယ္အက္ဆီးဒင့္ ျဖစ္မွ ေမး႐ိုးမက်ိဳးသင့္ဘဲက်ိဳး ေတာ့ ဓာတ္မွတ္႐ိုက္စစ္ေဆး ေတာ့မွ သိတာလည္းရွိတယ္။ ေမး႐ိုးနဲ႔ ခံတြင္းမွာ အဖုအက်ိတ္ျဖစ္ တယ္။ အေထြေထြဆရာဝန္နဲ႔ျပ တယ္။ အနာျဖစ္လိုက္၊ ေဆး ေသာက္လိုက္၊ သက္သာသြားလိုက္နဲ႔ အခ်ိန္ၾကာေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်မွ သြားဆရာဝန္ဆီ ေရာက္လာေတာ့ ေရာဂါျဖစ္မႈကဆိုးေနၿပီ’’ဟု ေဒါက္တာသန္းထြန္း ကေျပာသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေနာက္ က်မွသိပါက ကုသရန္ ခက္ခဲမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ထို႔ ေၾကာင့္ သြားပိုးစားျခင္းကို ေစာ စီးစြာ ကုသမႈခံယူရန္ႏွင့္ ေမး႐ိုး ေဆြးျခင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက စနစ္တက်ကုသမႈခံယူရန္၊ ေမး႐ိုးႏွင့္ ခံတြင္း၌ အဖုအက်ိတ္အနာမ်ား ျဖစ္ပြားပါက မေပါ့ဆဘဲ သြားႏွင့္ ခံတြင္းဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ျဖင့္ ျပသ ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က အႀကံ ျပဳသည္။

Top News