နာဂေဒသ၌ ယခုႏွစ္ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခံဳမႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရည္မွန္းထားဟုဆို

က်န္းမာေရးမွဴးတစ္ဦးက နာဂေဒသခံမ်ားအား ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္တာ)

နာဂေဒသတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းၿခံဳမႈကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွႏုိင္မည္ဟု ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မိုး က ေျပာသည္။

နာဂေဒသတြင္ ယခင္ႏွစ္က ဝက္သက္ႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြာခဲ့ၿပီး လူ ၆၈ ဦးခန္႔ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ ေဆးထိုး အထူးစီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ ထိုးႏွံေပးေနသည္။ ၂၀၁၇ အတြင္း ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခံဳမႈ အားေကာင္းေစရန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေျခာက္ႀကိမ္ခန္႔ ထိုးႏွံေပးရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန က ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

‘‘နာဂေဒသမွာ ေလရွီးနဲ႔ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့ တစ္ လျခား တစ္ႀကိမ္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးေနတယ္။ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးေကာင္းတဲ့ ေနရာေပါ့ ေလ။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက်ေတာ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရေရာ လံုၿခံဳေရးအရပါ မသြားႏုိင္တဲ့ေန ရာေတြရွိတယ္။ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုေတာ့ တစ္လျခား သြားမထိုး ေပးႏုိင္တာေတြရွိတယ္။ ေလရွီးနဲ႔ လဟယ္ကေတာ့ အနည္းဆံုး ေလးႀကိမ္ေလာက္ ရွိသြားၿပီ။ ကာကြယ္ ေဆးလႊမ္းၿခံဳမႈက ေသခ်ာေတာ့ ျပန္မၾကည့္ရေသးေပမယ့္ ဒီႏွစ္ ကုန္မွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ဖို႔ေတာ့ မွန္းထားတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္မိုးက ဆုိသည္။

 ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခံဳမႈ အားေကာင္းလာေစရန္ ေရတိုေရ ရွည္စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားထားသည္။

ယခင္က နာဂေဒသတြင္ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခံဳမႈသည္ ၂၀  ရာ ခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ လႊမ္းၿခံဳမႈအားေကာင္းလာေစရန္ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လူ ထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ နာဂေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူတို႔၏ ပညာေရးအဆင့္အ တန္း ျမင့္မားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအ တြက္ ေနထိုင္သြားလာေရး အဆင္ ေျပေစရန္ အထူးခံစားခြင့္မ်ား ေပး ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

Top News