အိႏိၵယတြင္ အသက္မျပည့္ေသးသူႏွင့္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းကုိ မုဒိမ္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ ဇနီးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းခြင့္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးက ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ မုဒိမ္းမႈဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ယင္းဥပေဒက ဇနီးေမာင္ႏွံ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ မႈတြင္ ဇနီးျဖစ္သူ အသက္ (၁၅)ႏွစ္ေက်ာ္ပါက ခြင့္ျပဳသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။


အိႏိၵယတြင္ အရြယ္ေရာက္ ၿပီဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အ သက္အရြယ္မွာ (၁၈)ႏွစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာ အဓမၼက်င့္မႈကုိ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ မႈဟု မွတ္ယူထားခဲ့ျခင္းမရိွေပ။

ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုး၏ ယခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းအမိန္႔ကုိသက္ေရာက္သက္ဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲမည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာသည္။

တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားကုိ မုဒိမ္းမႈျဖင့္ တရား စြဲႏုိင္သည္ဟု ပါရိွသည္။

သုိ႔ေသာ္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ မိန္းကေလးမ်ားကုိ လက္ထပ္ေပါင္း သင္းမႈမ်ားျပားေနစဥ္ ယင္းဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲ ႏုိင္သည္ဟု ေဒလီၿမိဳ႕ရိွ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ဂီတာပန္ေဒက ေျပာသည္။

‘‘တရား႐ံုးေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူေတြရဲ႕ အိပ္ရာေနရာကုိ ေစာင့္မၾကည့္ႏုိင္ပါဘူး။ အၿမဲ တမ္းနီးပါး မိဘေတြရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ နဲ႔ လက္ထပ္ၿပီးတဲ့ အသက္မျပည့္ ေသးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ဟာ သူ႔ေယာက္်ားကုိ တရားစဲြဖုိ႔ ရဲစခန္းတို႔၊ တရား႐ံုးတုိ႔ သြားဖုိ႔ သတိၱမရိွၾကပါဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကေလးသူငယ္လက္ထပ္မႈ သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရည္မွန္း ခ်က္အားလံုးနီးပါးအတြက္ အ တားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု အိႏိၵယအစိုးရကေျပာသည္။

—Ref: BBC