တူနီးရွားက်န္းမာေရးဝန္ႀကီး မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ၿပီးေနာက္ ကြယ္လြန္

 တူနီးရွားက်န္းမာေရးဝန္ ႀကီး စလင္မ္ခ်ာကာသည္ ကင္ဆာေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ရန္ က်င္းပေသာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေနာက္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္ လြန္သြားသည္။

အသက္ (၅၆)ႏွစ္အရြယ္ စလင္မ္ခ်ာကာသည္ မီတာ ၅၀၀ အေျပးၿပိဳင္ၿပီးေနာက္ နာမက်န္း ျဖစ္ကာ စစ္ေဆး႐ံုတြင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။


စလင္မ္ခ်ာကာ ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တူနီးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယူဆြတ္ခ်ာဟက္က ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ညီအစ္ကုိ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္ဦးကို ဆံုး ႐ႈႈံးရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကင္ဆာေရာဂါေဆးကုခန္း တည္ ေဆာက္ေရး ရန္ပံုေငြရွာေဖြရန္ အဆိုပါ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ နာ ဘီလ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ခ်ာကာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လ က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။

၎သည္ ယခင္က ဘ႑ာ ေရး၊ အားကစားႏွင့္ လူငယ္ဆုိင္ ရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။     

—Ref: BBC