အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အလွကုန္၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ေဆးဝါး တရားမဝင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အေရးယူမည္ဟုဆို

အြန္လုိင္းမွ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဆးဝါးတစ္မ်ိဳးကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အလွကုန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးအမ်ိဳးမ်ိဳး တရားမဝင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို စိစစ္အေရးယူမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ အြန္လိုင္းက တရားမဝင္တင္ သြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ အလွကုန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးအ မ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ပန္းဘဲ တန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျဖၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။


 အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြ နစ္နာမႈျဖစ္ေပၚေစကာ စားသံုးသူအခြင့္အေရး အကာအကြယ္မရရွိိျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူမည္ဟု  ၎ကဆိုသည္။

‘‘တရားမဝင္ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္လုပ္ ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲနဲ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း ကိုေတာ့ လံုးဝခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိ ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဒီကိစၥရပ္ေတြ ကို ေဖာက္ဖ်က္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူအ ျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕အေန နဲ႔ စိစစ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိ ပါတယ္’’ ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္း ကဆိုသည္။

အြန္လိုင္းက အေရာင္းအ ဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို တရားဝင္လုပ္ ကိုင္လိုပါက ျပည္ပမွ တရားဝင္ သြင္းယူသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မ တီထံမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရယူၿပီးမွ သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မ ျပည့္စံုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စိစစ္ အေရးယူမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ မည္ကို ဝန္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားျခင္း မရွိေပ။

အြန္လိုင္း အလွကုန္၊ အ စားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးအမ်ိဳး မ်ိဳးေရာင္းဝယ္မႈသည္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုသာမက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ ႀကီးမားေနေသာ္လည္း တရားဝင္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပး ထားျခင္းမရွိ၍ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးကေျပာသည္။

စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပ ေဒတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ ရာ အေၾကာင္းအရာကို မဟုတ္မ မွန္ေရးသားပံုေဖာ္၍ ေၾကာ္ျငာ ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမွ အႏၲရာယ္ျဖစ္ ေစသည့္အခ်က္ကို ထိမ္ခ်န္၍ ေၾကာ္ျငာျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ၿငိစြန္းပါက သံုးႏွစ္ထက္မပို ေသာ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးသိန္း ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းကဆိုသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းသည္ တရား ဝင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း အဝတ္အထည္မ်ားကို အြန္လိုင္း ကတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ မသီတာလင္းကဆိုသည္။

‘‘တရားဝင္တယ္၊ မဝင္ဘူး ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ ကိုယ္က လည္း သိပ္ႀကီးႀကီးမားမားလုပ္ တာမဟုတ္ေတာ့ မလိုဘူးထင္ တာေပါ့။ အဓိကက စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ေဆးဝါးေတြလို႔ထင္တယ္။ ဒါေတြက တကယ္လည္း စစ္ေဆး မႈခံယူၿပီးမွ ေရာင္းသင့္တဲ့ ပစၥည္းေတြပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

More in News Section