တရားဝင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အစိုးရထုတ္ျပန္

အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေငြေၾကးဝန္ ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အ ျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳရန္ စီမံဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ပန္ ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္  ျပဳထားသည့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္ မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘဏ္လုပ္ ငန္း၊ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸ ဏီ၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ လဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ အာ မခံကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းငါးမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း၌ တရား ဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္း ၂၂၉ ခုရွိေၾကာင္း၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွအ ပ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳရန္လိုေၾကာင္း အ သိေပးထားသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရထားသည့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္ မႈ ကုမၸဏီမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရထား သည့္ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ေန ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အတိုးႏႈန္းျမင့္ မားစြာေပး၍ အစုရွယ္ယာ အျမတ္ေပးေနသူမ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြားပံုစံ Multi-Level Marketing တို႔ကို အထူးဂ႐ုျပဳ ေရွာင္ရွားရန္ အဆိုပါ ပန္ၾကားလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

‘‘တရားဝင္ဟုတ္၊ မဟုတ္ ျပည္သူေတြ သတိထားမိေအာင္ ထုတ္ျပန္တာေပါ့။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေတြမွာ ေၾကညာေနၾကေတာ့ လူ ေတြက တရားဝင္တယ္ ထင္ေန ၾကတယ္။ ဒါကို သတိေပးတဲ့အေန နဲ႔ အခုလိုထုတ္ျပန္ေပးတာပါ’’ ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီး ၾကပ္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္းေဆြက ေျပာ သည္။လုိင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေန သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခၚယူသ တိေပးေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အ ေရးယူမႈကိို ဗဟိုဘဏ္က လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဟု ၎ကေျပာသည္။

ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ား အစုရွယ္ယာေရာင္းခ် ခြင့္မရွိဘဲ ေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္မသိနားမလည္သူ ျပည္သူမ်ား သည္ မွားယြင္းစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမိ ရာမွ ေငြေၾကးနစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ပန္ၾကားလႊာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ား ၂၀၀၂ ႏွင့္ ၂၀၀၃ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း အဆိုပါပန္ၾကားလႊာ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေခ်းေငြသက္ေသခံလက္ မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဌးခြၽန္က တရား မဝင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘‘လူထုကို သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးမယ့္လုပ္ငန္းက တရားဝင္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အရင္ေလ့လာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း သတိေပးရင္းက ပါ ပါသြားတယ္။ လူေတြရဲ႕ေလာဘနဲ႔မသိနားမလည္မႈကို အသံုးခ်သြား ၾကတာ’’ ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ကခြင့္ ျပဳထားသည့္ အထက္ပါလုပ္ငန္း ငါးမ်ိဳးအနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြ ေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား ကို ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ လက္ရွိတြင္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ အစိုးရဘဏ္ ေလးခုႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၄ ခု ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၂၈ ခု၊ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ ၁၅ ခုႏွင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ၁၆၈ခုရွိသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေငြ ေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လဲ လွယ္ေရး ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ တစ္ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ၁၁ ခု စုစုေပါင္း ၁၂ ခုရွိေၾကာင္း အဆိုပါပန္ၾကားလႊာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Top News