ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာေျမယာမ်ား အစားထုိးျပန္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆုိ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဖ်ာေက်းရြာတြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာယာေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္အစားထုိးေပးရန္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေတာင္းဆုိခဲ့ သည္။

ေဒသခံေတာင္သူ ၈၀ ေက်ာ္၏ ယာေျမဧက ၄၀၀ ေက်ာ္ ကုိ ၂၀၀၄ တြင္ AAA၊ က်ား ေခါင္း၊ ျမန္မာဆင္ဘိလပ္ေျမစက္ ႐ုံမ်ားက သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ဧက ၃၆၀ ကုိတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ခုနစ္ေသာင္း၊ တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ေပးေခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေျမယာသိမ္း ဆည္းခံရသည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္မရဘဲ စား ၀တ္ေနေရးအခက္အခဲရွိ၍ ေျမ ယာအစားထုိးေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕မီဒီယာ စင္တာ၌  ျပဳလုပ္သည့္သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေက်ာက္ဖ်ာ ေက်းရြာမွ ေဒသခံေတာင္သူဦး ေဇာ္ထုိက္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာင္သူ ေတြ။ လယ္ေျမပဲလုပ္တတ္တာဆုိ ေတာ့ ေျမအစားထုိးေပးေစခ်င္ တာ။ ေျမအစားထုိးေပးမရဘူးဆုိ ရင္လည္း ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေစခ်င္တယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးတုန္းကလည္း မေက်နပ္လည္း သိမ္းခံရမွာဆိုိ ေတာ့ယူခဲ့တာ။ ပုိက္ဆံကလည္း အနည္းငယ္သာေပးခဲ့တယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေျမရွိရဲ႕သားနဲ႔ ႀကံဳရာက်ပန္းလုပ္ေနရတာမုိ႔ ပြင့္ လင္းတဲ့ေခတ္မွာ ေတာင္းဆုိတာ ပါ’’ ဟုေတာင္သူဦးေဇာ္ထုိက္က ေျပာသည္။

ေျမသိမ္းခံရစဥ္က သိမ္း ဆည္းခံရသည့္ေျမဧကအတုိင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျပည့္မရသူမ်ား ရွိသလုိ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ ေခါင္း တိုင္မ်ားမွ ထြက္ေသာျပာမႈန္႔ မ်ားစုိက္ခင္းမ်ားေပၚက်ေရာက္မႈ ေၾကာင့္လည္း သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေက်ာက္ဖ်ာေက်းရြာသည္ ေက်ာက္ဆည္စက္မႈဇုန္အတြင္း တည္ရွိၿပီး   ေက်ာက္ဆည္စက္ မႈဇုန္တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ ေျခာက္႐ုံရွိသည္။ ေက်ာက္ဖ်ာ ေက်းရြာအနီးတြင္ တစ္ေန႔ တန္ ၇၀၀ က် AAA ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၊ တစ္ေန႔တန္ ၄၀၀ က်က်ားေခါင္း ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံႏွင့္ တစ္ေန႔တန္ ၄၀၀ က် ျမန္မာဆင္ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံမ်ားလည္ပတ္ေနသည္။ ယင္းစက္႐ုံသုံး႐ုံကုိ ၂၀၀၇ တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ကာ  ၂၀၀၉ တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည္။

သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ ေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းခံရစဥ္က ေလ်ာ္ေၾကးေငြရယူခဲ့သလုိလက္ ရွိအသုံးျပဳေနဆဲ ေျမယာမ်ားျဖစ္ သျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္အခက္အခဲရွိ ေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသ ႀကီး  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲမင္းထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘အစုိးရက မူတစ္ခုရွိတယ္။ သိမ္းဆည္းခံရၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရခဲ့ဘူးဆုိရင္ ကာလေပါက္ေစ်း နဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရမယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရခဲ့တယ္။ လက္ရွိ ဘယ္သူမွ အသုံးမျပဳဘူးဆုိရင္ မူလေတာင္သူကုိျပန္ေပးရမယ္။ အခုဟာက ေလ်ာ္ေၾကးေငြလည္း ရခဲ့တယ္။ လက္ရွိလည္း အသုံးျပဳ ေနတယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘာမွလုပ္ေပးလုိ႔မရဘူး။ ဒီသိမ္း ခံရတဲ့ေျမကုိလည္း စစ္ေဆး တယ္။ သိမ္းယူခဲ့စဥ္အခါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရတဲ့ေတာင္သူ ၁၂ ဦးရွိတယ္။ အဲဒီ ၁၂ ဦးကို လည္း ကုမၸဏီနဲ႔ညႇိၿပီး တစ္ဧက ခုနစ္သိန္းေပးခဲ့တယ္။ တကယ္ ေတာ့ အဲဒီေျမကလည္း မုိး ေကာင္းေရေသာက္၊ မုိးရြာမွ စုိက္ ပ်ိဳးလုိ႔အဆင္ေျပတဲ့ေျမပါ’’ ဟု ဦးရဲမင္းထြန္းက ေျပာသည္။

More in Regional Section