ဘူဆန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲမယ့္ ေဆာင္အီဂြတ္ရဲ႕ သံုးႁမႊာပူး ကေလးမ်ား

 ေတာင္ကိုရီးယားမင္းသား ေဆာင္အီဂြတ္၏ ခ်စ္စဖြယ္အ ႁမႊာပူး သားေလးသံုးဦးသည္ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ဘူဆန္ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္(BIFF) သို႔တက္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အသက္ (၅)ႏွစ္အရြယ္ခန္႔ရွိ ၾကေသာ ေဒဟန္၊ မင္ဂြတ္ႏွင့္ မန္ေဆးတို႔သည္ အဆိုပါ႐ုပ္ရွင္ပြဲ ေတာ္သို႔ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

KBS 2TV ႐ုပ္သံလိုင္းက ထုတ္လႊင့္ျပသေသာ Supernan Is Back  အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဆာင္အီ ဂြတ္၏ သံုးႁမႊာပူးသားကေလးမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားကလည္း ခ်စ္ခင္အားေပးၾကသည္။

အဆိုပါ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ထိုသံုးႁမႊာပူးအတြက္ သီးသန္႔က ေလးထိုင္ခံုမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းဧည့္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွ ၂၁ရက္အထိက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။                                

—Ref:allkpop