တုိင္းစည္ပင္လာဘ္စားေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈ အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍စစ္ေဆးရန္ မေကြးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

မေကြးတိုင္း စည္ပင္ သာယာေရးအဖြြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္စည္ ပင္အဖြဲ႕မ်ားထံမွ လာဘ္ေငြယူ သည္ဟု တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ စလင္း ၿမိဳ႕နယ္ အင္ဂ်င္နီယာဦးျမင့္လင္း  ကို တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳက ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္၌ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။


‘‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေခၚေတြ႕ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပထားတဲ့ ကိစၥကိုလည္း အဖြဲ႕တစ္္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ စည္းၿပီး ေစလႊတ္စစ္ေဆးေစ မယ္။ ေနာက္ၿပီး တံတားတည္ ေဆာက္ထားတဲ့ ေငြကိုလည္း ထုတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္’’ ဟု တိုင္ၾကားခဲ့သူ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးျမင့္လင္း က ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းတန္ ဖိုး၏ ၆ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တုိင္းစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံ ေပးအပ္ရၿပီး ထုိကဲ့သို႔ ေပးမွသာ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေၾကာင္း ၎ကတုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ တုိင္ၾကားျခင္း သည္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇူလိုင္ ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တံတားတစ္စင္း၏ ကုန္က်စရိတ္ ကို ေငြထုတ္ခြင့္ျပဳေရး တိုင္းစည္ ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ၾကန္႔ၾကာ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဦး ျမင့္လင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါတံတားသည္ တုိင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ လမ္းၫႊန္မႈ ေၾကာင့္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ဆံုး ျဖတ္၍ ၎ကို အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဦး ျမင့္လင္းက ဆိုသည္။

ယင္း တိုင္ၾကားစာတြင္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕က ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေပးခဲ့ရျခင္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရွိႏွင့္ ေငြစာရင္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပ တုိင္ၾကားထားသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕က တိုင္းစည္ပင္ သာယာေရး စာေရးတစ္ဦးထံသို႔ ေငြလႊဲအပ္ထားသည့္ ဘဏ္ခ်လန္ မ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ လက္ ခံေျဖဆုိျခင္းမရွိေပ။

Top News