သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ မစၥတာေပါလ္ခ်န္အင္နမ္ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

 ျမန္မာႏွင့္ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ ျပႏိုင္ငံၾကား သံတမန္အဆက္အ သြယ္စတင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ သံအမတ္ ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ မစၥတာေပါလ္ခ်န္အင္နမ္က သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံ သံအမတ္ ခန္႔အပ္လႊာကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

       ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ မလာေရာက္မီ ၄၅ ရက္အလိုတြင္ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအျဖစ္လာေရာက္လည္ပတ္ရန္  စီစဥ္ေနသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံၾကား သံတမန္အဆက္အ သြယ္ စတင္ထူေထာင္ေၾကာင္း ေမလ ၄ ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္တို႔ အီတလီႏိုင္ငံ၌ ေတြ႕ ဆံုအၿပီး ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာအေနျဖင့္ သံတမန္အ ဆက္အသြယ္ ထူေထာင္ၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံ ၁၁၈ ႏိုင္ငံရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဗာတီကန္၏ အ ထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရ ေသာ အၿမဲတမ္းသံတမန္ ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးခန္႔အပ္ထားရွိ၍ ဗာတီကန္၌လည္း ျမန္မာသံ႐ံုးဖြင့္ လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ျမန္မာႏွင့္ဗာတီ ကန္ၾကားတြင္ သံတမန္ အဆက္ အသြယ္ တိုက္႐ိုက္မရွိခဲ့ဘဲ ထုိင္း အေျခစိုက္ ဗာတီကန္ကိုယ္စား လွယ္မွ တစ္ဆင့္သာ ကိုယ္စားျပဳ မႈရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗာတီကန္ႏွင့္ သံတမန္  ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရန္သေဘာတူညီခဲ့၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ၏ အီတလီႏိုင္ငံ ဗာတီကန္နန္း ေတာ္ ခရီးစဥ္၌ သံတမန္ဆက္ဆံ ေရး စတင္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံက ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီ ကန္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ မခန္႔အပ္မီအခ်ိန္ထိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗာတီကန္နန္းေတာ္၏ အမတ္အျဖစ္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုအား ခန္႔အပ္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယမန္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥေဒၚ႐ိုလ္ေသ ရား နက္ထိစခဲ - ဗန္ဆဲလ္ကလည္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာ ေပးအပ္ခဲ့သည္။