ပတ္၀န္းက်င္ ေထာက္ခံျခင္းမျပဳပါက ရန္ကင္း ILBC ေက်ာင္းကုိ ပိတ္သိမ္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စည္ပင္ၫႊန္ၾကား

ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္လုိင္စင္ သက္တမ္းတိုးရန္ ဆိုင္းငံ့ထား

ပတ္၀န္းက်င္က ကန္႔ ကြက္ေနသည့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ILBC ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းကုိ ယခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ လုိင္စင္သက္တမ္းတိုး ဆုိင္းငံ့ ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္မွ ေထာက္ခံျခင္းမျပဳပါက ပိတ္သိမ္း ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးက အဆုိပါ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အား ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ တြင္ ေခၚယူအသိေပးသည္။

ေဘာက္ေထာ္ အမွတ္(၁၆) ရပ္ကြက္ သာယာေရႊျပည္လမ္းရွိ ILBC ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ ပတ္၀န္းက်င္က အႀကိမ္ႀကိမ္ကန္႔ ကြက္ေနေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရ သျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သက္တမ္းတိုးဆိုင္းငံ့ထားရန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ ေထာက္ခံျခင္းမျပဳပါက ပိတ္သိမ္းေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အား အသိေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ၫႊန္ၾကားထား သည္။


‘‘ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က စာ၀င္လုိ႔ ေက်ာင္းဘက္ကုိ ဒီေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္)ေခၚ ေျပာၿပီးပါၿပီ။ ဒီတစ္ပတ္အတြင္း စာထုတ္ၿပီး ထပ္အေၾကာင္းၾကား ပါမယ္။ ပတ္၀န္းက်င္က ေထာက္ ခံခ်က္ရွိမွ ေက်ာင္းဖြင့္ရမယ္လုိ႔ ၫႊန္ၾကားတဲ့အတြက္ ေက်ာင္း ဘက္ကုိ ပတ္၀န္းက်င္ေထာက္ခံ ခ်က္ ထပ္တင္ခုိင္းထားပါတယ္။ ေထာက္ခံသူရွိမွ သူတို႔ ဆက္ဖြင့္ လုိ႔ရမွာေပါ့’’ ဟု ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးေဌးက ေျပာသည္။

ရန္ကင္း ILBC ေက်ာင္းဖြင့္ လွစ္ထားမႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ကုိ နည္းမ်ိဳးစုံအေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထုိင္သူ ၁၈၅ ဦးက လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ လုံး၀(လုံး၀)ခြင့္မျပဳ ႏုိင္ေၾကာင္း စုေပါင္းလက္မွတ္ ေရးထုိးကာ တင္ျပလာျခင္း ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ၫႊန္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္စြဲျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ‘‘ရပ္ကြက္အဖြဲ႕အစည္းက ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ပိတ္မလဲဆုိတာ ပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာပါ။ ရပ္ကြက္ သူ၊ ရပ္ကြက္သားေတြရဲ႕သေဘာ ဆႏၵကေတာ့ ပိတ္ဖုိ႔ပဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ကုိလည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၀င္ၿပီဆုိေတာ့ ဘယ္လုိဆက္လုပ္ မလဲဆုိတာ ရပ္ကြက္က ေစာင့္ ၾကည့္ေနမွာပါ’’ဟု အမွတ္(၁၆) ရပ္ကြက္ သာယာေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ဦးကုိကုိေအာင္ကေျပာ သည္။

ရန္ကင္း ILBC ေက်ာင္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရပ္ ကြက္ေနျပည္သူမ်ားထံမွေထာက္ ခံခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေထာက္ခံခ်က္မ်ား မွန္ကန္ မႈရွိ၊ မရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီက စိစစ္ၿပီးေထာက္ ခံသူအေရအတြက္ေပၚ မူတည္ ကာ ေက်ာင္းဆက္လက္ဖြင့္ခြင့္ ကုိ ဆုံးျဖတ္မည္ဟု ဦးစုိးေဌးက ေျပာသည္။

ရန္ကင္း ILBC ေက်ာင္းကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က ရပ္ကြက္အ တြင္းရွိ ၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ အိမ္ ဆယ္အိမ္ခန္႔မွ ေထာက္ခံလက္ မွတ္ေတာင္းယူခဲ့ၿပီး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ယခုအႀကိမ္ တြင္လည္း ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ ပါက ရပ္ကြက္အေနျဖင့္ လက္ခံ မည္မဟုတ္ဘဲ ကန္႔ကြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးကုိကုိေအာင္က ဆုိ သည္။

‘‘ILBC ဘက္က ေထာက္ ခံခ်က္အတြက္ ရပ္ကြက္နဲ႔ လာညႇိ ရင္လည္း လုံး၀ျငင္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ ထားၿပီးသားပါ။ ပထမတစ္ႀကိမ္ စာတင္တုန္းက ၁၈၅ ဦး လက္မွတ္ထုိးတယ္ဆုိတာ တက္သုတ္႐ုိက္လုပ္လုိက္လုိ႔။ ဒီတစ္ခါဆုိ ပုိမ်ားလာမယ္ ကန္႔ကြက္မႈက’’ ဟု ဦးကုိကုိေအာင္က ေျပာၾကား သည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တို ဘာ ၁၁ ရက္ ညေနတြင္ ILBC ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေသာ္လည္း ႐ုံးခ်ိန္ျပင္ပျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ယူေျဖၾကားေပး မည့္သူမရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့ သည္။

 ရန္ကင္း ILBC ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းတက္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆုိ ပါ ေက်ာင္းကုိ ပိတ္သိမ္းေပးရန္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက စက္ တင္ဘာ ၄ ရက္၌ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစ္လအ တြင္းေျဖရွင္းမေပးပါကဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ေတာင္းဆုိမည္ဟု ေျပာၾကား ထားသည္။

အဆုိပါေက်ာင္း၌ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၀၀ ခန္႔ တက္ ေရာက္ေနၿပီး အပတ္စဥ္ တနလၤာ မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ေက်ာင္းဖြင့္ ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ေက်ာင္းအ ႀကိဳ အပုိ႔ေဆာင္ရြက္ေသာ အိမ္စီးကားမ်ား၊ ေက်ာင္းကားမ်ားျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ အျခားေက်ာင္း မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ရပ္ကြက္ရွိ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း ေက်ာင္းကား၀င္ေရာက္ရန္ မ လြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္းမေပၚထိ ထြက္ကာ ေက်ာင္းကားေစာင့္စီးရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ရပ္ကြက္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

အဆုိပါေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ စဥ္က Teacher Training Cen-tre အမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ကစကာ ဆရာေလ့က်င့္ေရး သက္သက္မဟုတ္ဘဲ မူႀကိဳမွ အ တန္းႀကီးမ်ားအထိ လက္ခံသင္ ၾကားေပးေနေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားကဆုိသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မႈကုိ ရပ္ ကြက္က ကန္႔ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီက ခ်ထားေပးျခင္း မရွိေသးဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းထားဆဲ အေျခအေနျဖင့္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ILBC ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေရးရာႏွင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာသိန္းလြင္က စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖ ၾကားသည္။

ရန္ကင္း ILBC ေက်ာင္းကုိ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ ဇြန္လ က စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၀၀ ခန္႔ တက္ ေရာက္ေနသည္။

Top News