အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေခါင္းကို႐ိုက္၍ လုယက္သူသံုးဦးကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ခ်မွတ္

 ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေခါင္းကို႐ိုက္၍ လုယက္သူသံုးဦး ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ က်ခံေစရန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္က တရားခြင္တြင္ လူငယ္သံုးဦး၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ ေခါင္း ႐ိုက္လုယက္ခံရသည့္ တရားလို မထက္ထက္ထြန္းတင္သြင္းသည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ လူငယ္သံုးဦး ဘက္မွ တင္သြင္းသည့္ သက္ေသမ်ားသည္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္းသာ ထြက္ဆုိႏိုင္ၿပီး အမႈကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ျခင္းမရွိဟု ဒုခ႐ိုင္တရားသူႀကီးကေျပာသည္။


ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေရတြင္းမွတ္တိုင္၌လမ္း ေလွ်ာက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးကို ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ လူငယ္သံုးဦးက ဖုန္းလုသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးက ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းရာ ၎တုိ႔က ေခါင္းကို႐ိုက္၍ ပိုက္ဆံအိတ္လုရန္ ႀကံရြယ္စဥ္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်စဥ္ အမႈျဖစ္စဥ္ကို တရားသူႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 အမႈစတင္ျဖစ္ပြားစဥ္က တရားခံသံုးဦးအနက္ ေအာင္ သိုက္ႏွင့္ သီဟန္မင္းေဇာ္သည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသး၍ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ ယခုအခ်ိန္မွသာ အသက္ ျပည့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားခံ တစ္ဦး၏ဖခင္က ေျပာသည္။

 တရားခံ ထက္ေအာင္၊ ေအာင္သိုက္ႏွင့္ သီဟန္မင္းေဇာ္ တုိ႔ကို အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၉၄ သည္ လုယက္မႈကို က်ဴးလြန္ရာတြင္ မိမိအလိုအေလ်ာက္ နာက်င္ေစရန္ က်ဴးလြန္ပါက ထိုသူႏွင့္ ဖက္စပ္ပါဝင္သူတို႔ကို ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News