မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္အတြင္း သေဘၤာမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးမည္

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ သံလြင္ ျမစ္အတြင္း ခုတ္ေမာင္းေနသည့္ သေဘၤာမ်ားေၾကာင့္  သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ  ရွိ၊ မရွိစစ္ ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္ နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္း ၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ သံ လြင္ျမစ္အတြင္း အဓိကသြားလာ ေနသည့္ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတင္သေဘၤာ မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ သက္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းအာ ဏာပိုင္ထံ အေၾကာင္းၾကားထား ေၾကာင္း ေဒါက္တာ မင္းၾကည္၀င္းက ဆိုသည္။

‘‘သေဘၤာေတြကို ေက်ာက္ မီးေသြးတင္လိုက္ ဘာတင္လိုက္ နဲ႔ သြားလာေနတာကို ပတ္၀န္း က်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြရွိတယ္။ ဒီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ လုပ္ေနၾကလား။  ဆီတင္တဲ့ သေဘၤာဆိုရင္ ဘယ္လိုျဖတ္လဲ ဘယ္ကိုပို႔လဲ၊ ဆီဘယ္ေလာက္ပါ လဲ၊ ဆီယိုဖိတ္မႈမရွိေအာင္ ဘယ္ လိုလုပ္ထားလဲ အဓိကသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ စစ္ေဆးမယ္။ ဆိပ္ကမ္းအာဏာ ပိုင္က စစ္ေဆးမယ့္ေန႔ကို အ ေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မယ္’’ဟု ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

 မြန္ျပည္နယ္ရွိ သံလြင္တံတား (ေမာ္လၿမိဳင္)ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား (ဘီလူးကြၽန္း)ေအာက္တြင္ သေဘၤာမ်ားျဖတ္သန္းသြားရာ မေတာ္တဆျဖစ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ညစ္ညမ္းမႈ အႏၲရာယ္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎က ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က သေဘၤာမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ ထားသျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က  သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းသြား သေဘၤာမ်ားပို႔ေဆာင္ေရး  လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကား ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ျပည္နယ္ဆိပ္ကမ္း အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

 မုတၱမ  ပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတြင္ ေန႔စဥ္ သေဘၤာအစီးေရ ၂၀ ေက်ာ္ျဖတ္ သန္းသြားလာေနေၾကာင္း ယင္း ၀န္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

Top News