လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၂၅ ရြာတြင္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္လိုဟု ဆို

နာဂေဒသ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမင့္မားေစရန္ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၂၅ ရြာတြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကယ္က ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒသမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၂၅ ရြာ၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းကို ဦးကယ္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

‘‘ေဒသရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ အစိုးရဌာနကေန သတ္မွတ္ထား တဲ့မူအတိုင္း မသြားသင့္ဘူး။ မူ အရဆိုရင္ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ ရွိမွ၊ အိမ္ေျခဘယ္ေလာက္ရွိမွ ဆရာတစ္ေယာက္၊ က်န္းမာေရး မွဴးတစ္ေယာက္ႏႈန္းတို႔ သတ္မွတ္ ထားတာရွိတယ္။ အဲဒီအတိုင္း မသြားဘဲ ေဒသရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ အရ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ က်န္း မာေရးဌာနခြဲတစ္ခုႏႈန္းထားၿပီး သားဖြားဆရာမေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ေနမယ္ဆိုရင္ အထူးသ ျဖင့္ ေမြးကင္းစ ကေလးေတြျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္တာကအစ ေမြးမိ ခင္ေလာင္းေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြပါ ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ က်န္း မာေရး အသိပညာေပးတာေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မယ္။ အခုက်န္းမာေရးအသိ ပညာေပးတာလံုး၀မရွိဘူး။ တစ္ ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဘယ္လိုေန ရမွာလဲဆိုတာ မရွိဘူး။ တကယ့္ ကို လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ နိမ့္က်ေနေသးတယ္’’ဟု ဦးကယ္က ေျပာသည္။

ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမို ျမင့္မားလာေစရန္ ေျမျပင္ပကတိ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေျခခံကာ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆာ္ေလာေနာက္ကုန္း၊ ေလာေနာက္ကုန္း၊ ကာေမႊလိုက္ေခၚ၊ ကပလံပါေဆး၊ လန္းေနာက္၊ ထံုးစံ၊ ကားေရာ္လာင္ကိုင္၊ ၀မ္တံုေနာက္ကုန္း၊ အာရံႀကိမ္၊ ရွိတ္ပါး၊ ကမ္းည၊ ေဟာက္ရပ္၊ လက်န္း၊ မေကာ္ရိန္၊ မဟန္ကူးကူး၊ ေ၀လံ၊ ခမၺလာ၊ထန္ေခၚလန္မ၊ ပံုညိဳေနာက္အင္း၊ေနာက္ညဴက်ေထာက္၊ မြန္ေထြ၊ မြန္းတံုးညိဳ၊ တိုင္ငံ၊ ဂမ္းဆာ၊ မေၾကာင္းေ၀ါ ေက်းရြာတို႔တြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး  ဌာနခြဲမ်ား တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးကယ္က လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္၀င္းက ‘‘နာဂေဒသကေတာ့  သူ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပန္လည္တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ တင္ျပခ်က္ေတြအေပၚ မူ တည္ၿပီးေတာ့ ေဆးခန္းေတြ၊ က်န္းမာေရးဌာနေတြ၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနေတြ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ခ်ေပးလို႔မရပါဘူး။ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရက ခ်ေပးတာျဖစ္ တဲ့အတြက္ အျမန္ဆံုးတင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခက တင္ ျပတာေနာက္က်ရင္ အထက္ကို တင္ျပဖို႔ ေနာက္က်မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ နာဂေဒသကို အထူးဦးစား ေပးဖို႔ ေထာက္ခံေပးပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

သြားလာရန္ခက္ခဲၿပီး က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ ေသာ နာဂေဒသတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အား ဖြဲ႕စည္းပံုအတိုင္း ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လိုအပ္ေသာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္၀င္းက  ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

Top News