ကာတာလန္ အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပရန္ စပိန္အစိုးရ စီစဉ္

ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆို လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း စပိန္ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ကာတာလန္ေဒသ အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပါဝင္က်င္းပေစမည္ဟု စပိန္အစိုးရက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၁၄၉၂ ခုႏွစ္က အေမရိကမွ ခရစၥတိုဖာ ကိုလံဘတ္စ္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိမႈကို စပိန္အမ်ိဳးသားေန႔ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ ႐ံုးမ်ားလည္း ပိတ္ေပးထားသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ကာတာလန္ ေဒသ၌ စပိန္ထံမွ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေနာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားမ်ားအေပၚတြင္လည္း ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ကာတာလန္ ခြဲထြက္ေရး ကိစၥသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း စပိန္၏ ဒီမိုကေရစီအေပၚ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚ စမ္းသပ္မႈ သဖြယ္လည္း ျဖစ္လာသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က ကာတာလန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ၌ မဲေပးသူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက စပိန္ႏွင့္ ဆက္လက္ ေပါင္းစည္းလိုျခင္း မျပဳေတာ့ဟု ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ၾကသည္။ စပိန္အစိုးရကမူ ယင္းဆႏၵခံယူပြဲမွာ တရားမဝင္သလို ကာတာလန္ကိုလည္း ခြဲထြက္ေစမည္ မဟုတ္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ကာတာလန္တြင္လည္း စပိန္မွ ခြဲမထြက္လိုသူမ်ား ရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသားေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားအတြက္ ကာတာလန္ အလံမ်ားႏွင့္ စပိန္အလံမ်ားကို ပူးတြဲ လႊင့္ထူကာ စီစဉ္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအေတာအတြင္း စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရီယာႏို ရာဂၽြိဳင္က ကာတာလန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီအစဉ္မ်ားကို ငါးရက္အတြင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ အကယ္၍ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေ႐ွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ ဆိုပါက ကာတာလန္ကို စပိန္အစိုးရက တုိက္႐ိုက္ ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ိဳး ျဖစ္လာမည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဂၽြိဳင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ စပိန္၏ ဒီမိုကေရစီသည သမုိင္းတေလွ်ာက္ အေရးအႀကီးဆံုး ေသေရးရွင္ေရး အခုိက္အတန္႔ တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းေနရေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသြားခဲ့သည္။

ဥေရာပ သမဂၢက စပိန္ျပႆနာတြင္ တိုက္႐ိုက္က်က် ပါဝင္မႈ မရွိေသာ္လည္း အကယ္၍ ကာတာလန္သာ ခြဲထြက္မည္ ဆိုပါက အဆိုပါ ေဒသကို သမဂၢ၏ အဖဲြ႕ဝင္အေနျဖင့္ ထည့္စဉ္းစားဖြယ္ မရွိေတာ့ဟု သတိေပးထားသည္။

Ref: BBC