ဩစေၾတးလ် တိုက္ေလယာဉ္ႏွင့္ တုိက္ေရယာဉ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ဆိုက္ဘာနည္းျဖင့္ ခိုးယူခံရ

ဩစေၾတးလ် စစ္တပ္၏ တိုက္ေလယာဉ္မ်ား၊ တိုက္ေရယာဉ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုက္ဘာ ရာဇဝတ္ နည္းလမ္းျဖင့္ ခိုးယူျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

30GBမွ်ရွိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဟက္ကာတစ္ဦးက ေဖာက္ထြင္း ခုိးယူသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ စစ္တပ္၏ တိုက္ေလယာဉ္ အသစ္မ်ား၊ ေရယာဉ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားပါ ပါရွိသြားခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ် ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေပါက္ၾကားသြားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီးပြားေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ ထိလြယ္ရွလြယ္ ရွိေသာ္လည္း အလြန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သိုသိပ္ထားသည့္ အဆင့္မ်ိဳး မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

ဩစေၾတးလ် ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက အမည္မသိ ဟက္ကာသည္ Alfဆိုေသာ ကုဒ္နာမည္ျဖင့္ လႈပ္ရွားသြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေပါက္ၾကားမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာလထိ သတိမမူမိခဲ့ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ခိုးယူခံရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုဟက္ကာသည္ ဩစေၾတးလ် ျပည္တြင္းမွ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပႏုိင္ငံ တစ္ခုခုမွ ဆိုသည္ကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေခ်။ ထို႔အျပင္ ဟက္ကာ တစ္ဦးထက္ ပိုေကာင္း ပိုႏုိင္မည္ဟုလည္း ဩစေၾတးလ် ကာကြယ္ေရး စက္မႈဝန္ႀကီး ခရစၥတိုဖာပိုင္းက မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

ခုိးယူခံရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ဩစေၾတးလ်က ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံဖိုး ထည့္ဝင္ျမႇဳပ္ႏွံ ပါဝင္ထားသည့္ F-35 ကိုယ္ေပ်ာက္ မဟာဗ်ဴဟာ တိုက္ေလယာဉ္ စီမံကိန္း၊ C130 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဉ္၊ P-8 Poseidon ကင္းေထာက္ေလယာဉ္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေရတပ္သေဘၤာ အခ်ိဳ႕၏ မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: AFP

More in World News Section