ေက်ာင္း

အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေန၍လား မဆုိ ႏုိုင္ပါ။ ယခုတစ္ေလာစာေရးသူ၏ ေခါင္းထဲသုိ႔ ေက်ာင္းအေၾကာင္း က မၾကာခဏဆုိသလုိ၀င္ေရာက္ လာတတ္ပါသည္။ ေက်ာင္းကုိ ခင္တြယ္ေသာစိတ္က ႏႈိးဆြေန ျခင္းလားမသိပါ။ ေက်ာင္းကုိ ခဏခဏသတိရသည္။ ေနခဲ့ဖူး ေသာေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ခဏခဏ စိတ္ေရာက္သည္။ ဘယ္ေက်ာင္း ရယ္လုိ႔လည္း ခြဲခြဲျခားျခားမသိ။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးတက္ခဲ့ရ ေသာ ေက်ာင္းေတြကလည္း အ မ်ားသားဆုိေတာ့ ေက်ာင္းတိုင္း ေက်ာင္းတိုင္းကုိ သတိရလြမ္း ဆြတ္သလုိခံစားေနရသည္။

 စာေရးဆရာဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကေတာ့ ေမာင္ ေအာင္ဆန္းဟူေသာကေလာင္ အမည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည့္သူ၏ လက္ရာ ‘ေလာက၀ိဟာ’ အမည္ ရွိေဆာင္းပါးတြင္ ပညာ၏အတိမ္ အနက္ကုိ ဖြင့္ဆုိသြားခဲ့သည္။ ပညာဟူသည္စာအုပ္ကုိေက်ာ္ လြန္၍သြားရမည္။ ပညာသည္ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္၌သာရွိ သည္မဟုတ္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ သတၱေလာက၊ ဩကာသေလာ က၊ သခၤါရေလာကတည္းဟူ ေသာ ေလာကသုံးပါးစလုံးသည္ လူသားတို႔ုကုိ ပညာမ်ိဳးစုံသင္ၾကား ေပးေနေသာ ပညာရပ္၀န္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ၀ိတၳာရခ်ဲ႕ျပခဲ့ သည္။ လူ႕ဘ၀တြင္ ေမြးဖြားသည္ မွ ေသဆုံးခ်ိန္အထိ ပညာႏွင့္ မကင္းႏုိင္ေၾကာင္းကုိ အေလးအ နက္သိေစခဲ့သည္။


စာေရးသူကေတာ့ ထုိကဲ့သုိ႔ ပညာရပ္အသီးသီးကုိ အဓိကျဖန္႔ ျဖဴးေပးရာအခ်က္အခ်ာဗဟုိဌာန ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းအေၾကာင္းကို ေတြးေနမိသည္။ ေက်ာင္းဟူသည္ ပညာမ်ိဳးစုံျဖန္႔ျဖဴးေပးရာဗဟုိဌာန (အက္က်ဴးေကးရွင္းနယ္စင္တာ) တစ္ခုဟု ေျပာခ်င္သည္။ လူတိုင္း ေက်ာင္းႏွင့္မကင္းႏုိင္ပုံကုိလည္း ေျပာခ်င္သည္။ စင္စစ္ေတာ့ ေက်ာင္းဟူသည္ကား လူသားတို႔ အတြက္ အသိအတတ္ပညာ ေပါင္းစုံကုိ လက္ဆင့္ကမ္းေပး ရာ တစ္နည္းအားျဖင့္ပညာအလွဴ ႀကီးေပးရာ အလွဴမ႑ပ္ႀကီးသ ဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ ေက်ာင္းသည္ ကမၻာေပၚရွိလူမ်ိဳး တိုင္း၏ ယဥ္ေက်းလိမၼာသိမွတ္ ဖြယ္ရာမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ ေ၀ေပးရာ အခ်က္အခ်ာေနရာ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါ သည္။

ေက်ာင္းအေၾကာင္းကိုေတြး ရင္း ေရွးအခါကရွိခဲ့ဖူးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္းကို စဥ္း စားေနမိသည္။ လူသည္သမုိင္း တည္းဟူေသာ ေခတ္ယာဥ္ႀကီး ေပၚ၌ စီးနင္းလုိက္ပါရင္းသက္ တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႀကီးျပင္းလုိက္ ပါခဲ့ၾကရသည္။ သမုိင္းဦးဘုံေျမ ေခတ္၊ ေက်းပုိင္ကြၽန္ပုိင္ေခတ္၊ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ အရင္း ရွင္ေခတ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္ဟူ ေသာ ထင္ရွားေသာေခတ္ႀကီး မ်ားကုိ လူသားတိုင္းျဖတ္သန္း၀င္ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ မိမိကသိ သည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစမိမိေရာက္ရွိရာတိုင္းျပည္ႏုိင္ငံ၏ ေခတ္စနစ္အတြင္း ေခတ္၏သား ေကာင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ရွင္ႀကီး ျပင္းခဲ့ၾကရသည္။ သဘာ၀ေတာ္ လွန္ေရး၊ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ ေရးႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္စနစ္ တို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ႐ုရွားတို႔၊ တ​​ ႐ုတ္တို႔၊ ေျမာက္ကုိရီးယားတို႔လုိ  ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္လႊမ္း မုိးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိေနသလုိ အ ေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီစေသာ အရင္း ရွင္စနစ္ကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားအျပားရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ထုိႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးရွိ လူ သားတိုင္းသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ မကင္းႏုိင္ၾက။ ေက်ာင္းကိုအေလး ထားၾကသည္။ ေက်ာင္းကိုအမီွျပဳ ၍ ဘ၀မွတ္တိုင္မ်ားစုိက္ထူၾကရ သည္။ ေက်ာင္းကိုခ်စ္ေသာ၊ ေက်ာင္းကိုတန္ဖုိးထားေသာ ႏုိင္ ငံမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္ဟုဆုိႏုိင္ပါ သည္။ ပညာသည္ေက်ာင္းကုိမွီ၍ သာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖန္႔ျဖဴး ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ေက်ာင္းမရွိလွ်င္ ပညာလည္း ဆိတ္သုဥ္းသြားမည္ သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္း ႏွင့္ပညာ၊ ပညာႏွင့္ေက်ာင္းသည္ အျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳရင္း ကမၻာေလာကႀကီးကုိ တိုးတက္ ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ေနသည္ဟု ဆုိ ခ်င္ပါသည္။

ေရွးေခတ္ဥေရာပ၌ ေရာမ၊ ေခါမေခတ္က ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး မ်ားရွိသည္။ အလြန္ခံ့ညားထည္ ၀ါေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း က်မ္းႀကီးမ်ားတြင္ ထုိေခတ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အဆင့္ ျမင့္ဗိသုကာအရည္အေသြးကုိ အ ကဲျဖတ္ႏုိင္ၾကသည္။ ေလ့လာခံ စားႏုိင္ၾကသည္။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ ငံတြင္လည္း အထက္အညာေဒသ တြင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကတည္ ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားရွိသည္။ မႏၲေလးရတနာပုံရွိ ေရႊေက်ာင္း ႀကီး၊ စကု၊ စလင္း၊ ေက်ာင္းေတာ္ ရာႏွင့္ ပခုကၠဴဘက္ရွိ ေရွးေဟာင္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ပန္းပု ေက်ာင္း၊ ႐ုပ္စုံေက်ာင္း၊  စလင္း ေက်ာင္းစသည့္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးမ်ားတြင္ ေရွးေခတ္ျမန္မာ့ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ဗိသုကာအႏုပညာ လက္ရာမ်ားကုိ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားစြာေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္ပါ သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာစသည့္ မည္သည့္ ဘာသာတြင္မဆုိ ၎တို႔ႏွင့္သက္ ဆိုင္ေသာ ေရွးေဟာင္းဘာသာ ေရးဆုိင္ရာအေဆာက္အအုံႀကီး မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားသိုမွီးရာ ေနရာ မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ယင္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ ၎ တို႔အေလးအျမတ္ထားေသာ ဘာ သာတရား၏ အဆုံးအမကုိနာယူ ၾကရသည္။ လိမၼာယဥ္ေက်းအသိ ပညာမ်ားကုိ သင္ယူၾကရသည္။ သီတင္းသီလေဆာက္တည္ၾကရ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးမ်ားသည္ ဘာသာေရးအဆီ အႏွစ္မ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ ေ၀ရာ ပညာဗိမာန္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္ ေပသည္။

ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ဤသုိ႔ ေသာဘာသာေရးဆိုင္ရာေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ လူသားတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္စင္ၾကယ္မႈကုိ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာေနရာ ဌာနႀကီးမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္သစ္ကမၻာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာ ေသာအခါ ေလာကဓာတ္ ပညာေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာ ခဲ့သည္။ အႀကီးဆုံးေသာ ေလာက ဓာတ္သိပၸံေက်ာင္းႀကီးမ်ားကုိ ေျပာပါဆုိလွ်င္ ေခတ္သစ္ပညာ ရပ္မ်ိဳးစုံကုိ သင္ၾကားေပးေနေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား ကုိ ေျပာရမည္ျဖစ္ေပသည္။တကၠ သုိလ္မေရာက္မီ အဆင့္ဆင့္ ေသာပညာမ်ားကုိေတာ့ အေျခခံ ပညာအဆင့္ျဖစ္ေသာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားက တာ၀န္ယူသင္ ၾကားေပးၾကရပါသည္။ ယခုအခါ တြင္ ေရွးေခတ္မ်ားက မရွိခဲ့ဖူး ေသာ မူႀကိဳအဆင့္ေက်ာင္းမ်ား ကုိပင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ေရွးမဆြက ပညာသင္ၾကားေပးေသာေက်ာင္း မ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ မ်ားက ဦးစီးသင္ၾကားေပးေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက တာ၀န္ယူသင္ၾကားေပးေသာ ေၾကာင့္ ဘာသာေရးကုိအေျခခံ ေသာ ပရိယတၱိစာေပမ်ားသာျဖစ္ သည္။ ကုိလုိနီေခတ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္မွစ၍ ကုိလုိနီပညာေရးႏွင့္ အတူ ေခတ္သစ္ေလာကီေက်ာင္း မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားက ဗုဒၶဘာသာဆုိင္ရာ ပရိယတၱိစာ ေပမ်ားကုိ ဦးစားေပးသင္ၾကားသ လုိ ေခတ္သစ္ေက်ာင္းမ်ားက လည္း ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ ျဖင့္ လူငယ္တုိ႔၏ပညာေရးကုိ ဆုိင္ရာက႑အသီးသီးမွ တာ၀န္ ယူသင္ၾကားေပးၾကပါသည္။

ယခုေဆာင္းပါးတြင္ စာေရး သူအဓိကေဇာင္းေပးတင္ျပလုိ ေသာအခ်က္မွာ ပညာျဖန္႔ျဖဴးရာ ေက်ာင္းမ်ား၏ အေနအထားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္း အေၾကာင္းကုိ အဓိကေဆြးေႏြးပါ မည္။ ေက်ာင္းအေၾကာင္းကိုစဥ္း စားလွ်င္  ေက်ာင္း၏ဥပဓိ႐ုပ္ ေကာင္းမြန္ေရးမွာ အေရးပါ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။ ယေန႔ ေခတ္တြင္ ေက်ာင္းတုိင္း ေက်ာင္း တိုင္းသည္ ေက်ာင္းဥပဓိ႐ုပ္ ေကာင္းေရးကုိဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ေက်ာင္း ၏ ဥပဓိ႐ုပ္ဟူသည္ေက်ာင္း၏ အလွအပလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္း၏႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအဆင္ အျပင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ၾကည့္ လုိက္လွ်င္ ႐ႈခ်င့္စဖြယ္ရွိၿပီးတင့္ တယ္ေသာ က်က္သေရျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသူအေပါင္းကုိ ဆြဲ ေဆာင္စည္း႐ုံးႏုိင္ရပါမည္။ ဥပဓိ ႐ုပ္ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ဥပ ဓိ႐ုပ္ညံ့ေသာေက်ာင္းကုိ ယွဥ္ လုိက္လွ်င္ ဥပဓိ႐ုပ္ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းကိုပုိမိုစိတ္၀င္စားၾက မည္ျဖစ္သည္။ ပုိမိုႏွစ္သက္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၏ဥပဓိ ႐ုပ္က ယင္းေက်ာင္းကုိစီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေက်ာင္းအုပ္ ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲ၏အရည္အ ေသြးကုိလည္း ေဖာ္ျပသလုိျဖစ္ေစ ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ပညာရပ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရာေက်ာင္းတုိင္းသည္ ေက်ာင္းဥပဓိ႐ုပ္ေကာင္းမြန္ေရး ကုိ ႀကိဳးပမ္းျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးကို ေရးေနစဥ္ ပင္ တုိက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ဆုိသလုိ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္က ‘မေနာရမၼာအုံတုံ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး’ အေၾကာင္းကုိ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ထုတ္စံေတာ္ခ်ိန္ သတင္းစာတြင္ ဖတ္လုိက္ရ သည္။ ေဆာင္းပါးရွင္မွာရေနာင္ (ဒြမ္)ျဖစ္သည္။ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ၿမိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေညာင္ရမ္း ေခတ္လက္ရာ မေနာရမၼာအုံတုံ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ၏ ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္အထူး ျခားဆုံး ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတစ္ ေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါး ရွင္က ၫႊန္းဆုိထားပါသည္။

အဆုိပါ ေရွးေဟာင္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအေၾကာင္းကုိ သမုိင္းပညာရွင္ဆရာႀကီးေဒါက္ တာတုိးလွက သူ၏ ‘မေနာရမၼာ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသုေတသန စာတမ္း’ အမည္ျဖင့္ သုေတသနျပဳ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အတြင္း၌ ေရႊေရးပန္းခ်ီလက္ရာ မ်ား၊ ပန္းပုလက္ရာမ်ားအျပင္ မွန္စီေရႊခ်စာတိုက္ေသတၱာမ်ား၊ ေရႊဇ၀ါေရးစာတိုက္ေသတၱာမ်ား ႏွင့္ဘုန္းႀကီးပ်ံတြင္ အသုံးျပဳေသာ မွန္စီေရႊခ်ေခါင္းတလားတစ္ခုႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားလည္း ပါရွိ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆုိပါ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ အလွဴရွင္ဦးဆုသာ-ဇနီးေဒၚဇံၿဖိဳး ႏွင့္သားသမီးေဆြမ်ိဳးတစ္စုတို႔က ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၃၈ မွ ၁၇၄၁ အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ ေၾကာင္း  သိရပါသည္။ ဤသုိ႔ ေသာ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးမ်ားက ျမန္မာ့ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာသမုိင္းကုိ ထင္လင္းစြာမီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ ရွိပါသည္။

ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးမ်ား ေခတ္သစ္ေပၚေပါက္လာ သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေက်ာင္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆည္းပူးရာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား သည္ ပညာေရးအ၀န္းအ၀ုိင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းတြင္ ေက်ာင္းတုိ႔၏ အေရးပါအရာ ေရာက္ပုံကုိ ထင္ရွားစြာေဖာ္ထုတ္ ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ မကင္း၊ ေက်ာင္းကိုမွီ၍အသက္ ရွင္ႀကီးျပင္းရေသာ လူသားတုိ႔၏ အခန္းက႑သည္ ေက်ာင္းတည္း ဟူေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအ ေဆာက္အအုံႏွင့္အတူ ပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဟူေသာနာမ္ပုိင္းဆိုင္ ရာ တန္ဖုိးျမင့္အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ပါရရွိပုိင္ဆိုင္ၿပီး လူ႕သမုိင္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္မွာ အ ထင္အရွားပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘ၀ က အေမ့ေက်ာင္း၊ အရြယ္ေရာက္ ေတာ့ စာသင္ေက်ာင္း၊ အဆင့္ ျမင့္လာေတာ့ တကၠသုိလ္တည္း ဟူေသာ တကၠသီလာပညာ ေက်ာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္က်ယ္ျပန္႔လွ ေသာ ဘ၀တကၠသိုလ္ေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးစသည္စသည္ျဖင့္ ႏွီး ႏႊယ္သမွ်ေသာ ေက်ာင္းတို႔သည္ လူ႔သမုိင္းတြင္ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္တို႔စုေ၀းရာ အဖုိးတန္ရတ နာမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိထုိက္ပါ ေတာ့သည္။ ေက်ာင္း၏ ေက်းဇူး တရားကား ႀကီးမားလွပါသည္ တကား။ ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)

Top News