အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္အပါအဝင္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္မ်ား ဝင္ခြင့္စတင္ေခၚယူ

ကိုလိုနီေခတ္ေဟာင္းအေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း(ဓာတ္ပံု−ေက်ာ္ဇင္သန္း)

အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ ေက်ာင္းအပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာ ေကာလိပ္မ်ား တက္ေရာက္လိုပါက ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ကစကာ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၌ ေၾကညာသည္။

အင္းစိန္၊ ေရႊျပည္သာ၊ ပူတာအို၊ ဟားခါး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေက်ာက္ ဆည္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ကန္႔ဘလူ၊ ခႏၲီး၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံ ေခ်ာင္း၊ သရက္၊ မေကြး၊ လက္ပံ တန္း၊ ဝါးခယ္မ၊ လပြတၱာ၊ က်ဳိက္ လတ္ၿမိဳ႕တို႔ရွိ အစိုးရစက္မႈလက္ မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိုးညႇင္း၊ ျမင္းၿခံ၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕တို႔ရွိ အစိုးရ နည္းပညာေကာလိပ္မ်ားတြင္ A.G.T.I သံုးႏွစ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို သခၤ်ာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒမ်ားပါဝင္ေသာ ဘာ သာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။


 အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္း မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ သုတနည္း ပညာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအင္ဂ်င္နီ ယာ ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ား တြင္ အေျခအေနအရ ဘာသာရပ္ အားလံုး ပို႔ခ်ႏိုင္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြး ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန က ေၾကညာထားသည္။

‘‘ဒီအခ်ိန္ေခၚေနက်ပါပဲ။ ေအာက္တိုဘာေခၚၿပီး ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းစတက္ေပါ့။ သင္တန္း သားအေရအတြက္ကေတာ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းနဲ႔ တစ္ ေက်ာင္း မတူဘူး။ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေရအတြက္ေပၚမူတည္တယ္။ အင္းစိန္ကေတာ့ ၂၀၀ ဦးေခၚဖို႔ လ်ာထားတယ္’’ဟု နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ကာ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ စက္႐ံု၊ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲတြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခၤ်ာရမွတ္ေပါင္းေပၚ မူတည္ ကာ သင္တန္းသားစိစစ္လက္ခံ မည္ျဖစ္သည္။

A.G.T.I သံုးႏွစ္သင္တန္း ၿပီးဆံုးပါက ဒီပလိုမာေပးအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီပါက နည္းပညာတကၠ သိုလ္ တတိယႏွစ္သို႔ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

 သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာအတြင္း သင္ တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ သည္။

Top News