အိ္မ္ငွားမ်ား တစ္လထက္ပိုမိုေနထိုင္မည္ဆိုပါက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူေနထူထပ္ရာ ကမာရြတ္လွည္းတန္းဝန္းက်င္ကို ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု−နစ္ကီ)

 အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ား သည္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ မလိုေတာ့ေသာ္လည္း တစ္လ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနထိုင္မည္ ဆို ပါက သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ စိုးမိုးက ေျပာသည္။

အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ား သည္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး မ်ားတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ လုိအပ္ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ ရပ္ကြက္အ တြင္း ေနထိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ စာရယူလိုပါက မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ ရြက္ရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အ မွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးလွေဌးက ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေမးျမန္းရာတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။


 ‘‘ရပ္ကြက္ေတြမွာတရားဥပ ေဒစိုးမိုးေရးကိစၥ၊ လူစိမ္းေတြ ေရာက္ရွိေနထိုင္မႈေတြ သိရွိေနေစ ဖို႔၊ ေနာက္တစ္ခုကလံုၿခံဳေရး က်ိဳး ေပါက္မႈမရွိေစဖို႔၊ အိမ္ေထာင္စု လူစာရင္းေတြ ျပည့္စံုတိက်စြာ သိရွိႏိုင္ေစရန္ အိမ္ငွားေနထိုင္ သူမ်ားဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္အိမ္ ရွင္ဒါမွမဟုတ္၊ ေျမရွင္ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္’’ ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။

 အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထုိင္ ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာရယူလိုပါ က သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးမ်ားတြင္ စတင္ေနထိုင္စဥ္က တည္းက အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

‘‘တာဝန္ရွိသူထံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားမယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ တရားဝင္အိမ္ငွား စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ကာယကံရွင္ရဲ႕မွတ္ ပံုတင္မူရင္း၊ မိတၳဴတို႔နဲ႔ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွာ ေနထိုင္ ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာရယူႏိုင္ပါ တယ္’’ ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုး မိုးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ က ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ သည့္ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း ရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရမည္ဆို သည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ ေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအခ်ိဳ႕သည္ အထက္မွ ၫႊန္ ၾကားခ်က္မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုကာ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကား မႈကို  ဆက္လက္လက္ခံေနျခင္း မ်ားရွိိေနေသာေၾကာင့္ ရွင္းလင္း စြာသိရွိရန္  ေမးျမန္းရေၾကာင္း ဦးလွေဌးက ဆိုသည္။

‘‘ႏွစ္ခ်ဳပ္လခ်ဳပ္နဲ႔ ေနထိုင္တဲ့ သူေတြဟာ ရပ္ကြက္အတြင္းေန ထိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ေတာင္းခံတဲ့အခါ ဧည့္စာရင္းတိုင္ ၾကားျခင္း မရွိလို႔ ေထာက္ခံစာ မထုတ္ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အ ျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနၾကတာေတြ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ားအေနနဲ႔လည္း ရပ္ကြက္အ တြင္း မည္သည့္ေနအိမ္မွာမည္ သူေတြ ေနထိုင္ေၾကာင္း မသိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္’’ ဟု ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အၾကား လြယ္ကူစြာ သိရွိႏိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါက အဆင္ ေျပႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကအႀကံျပဳ သည္။

၂၀၁၂ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ တြင္ ပါရွိေသာ အျခားရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုမွ ည အိပ္ညေနလာေရာက္ တည္းခို ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းကို လက္ခံ ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဧည့္စာရင္းစစ္ ေဆးျခင္း၊ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားမႈ ပ်က္ကြက္လွ်င္ အေရးယူျခင္းျပဳ လုပ္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ၂၀၁၆ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတတိ ယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ရာ၌ ပယ္ဖ်က္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို တတိယအ ႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ အရ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တစ္လႏွင့္ အထက္ေက်ာ္လြန္၍ တည္းခိုေနထိုင္သူမ်ား ရွိပါက မွတ္တမ္းထားရွိႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ သက္ဆိုင္ ရာ တာဝန္ရွိသူထံ အသိေပး အ ေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု အစားထိုး ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စမ္း ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္းေတာ ေျမာက္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ‘‘ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက သေဘာေပါက္ၿပီး လာအ ေၾကာင္းၾကားၾကပါတယ္။ အဲဒီ လိုအေၾကာင္းၾကားတဲ့သူေတြကို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ေဖာင္ေလး လုပ္ၿပီး ျဖည့္ေစတယ္။ မွတ္တမ္း လုပ္ထားတယ္။ အေၾကာင္းၾကား ျခင္းမရွိတဲ့သူေတြ ေထာက္ခံစာ လာလုပ္ရင္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး သူတို႔ကို နားလည္ ေအာင္ ေျပာျပရတယ္။ ေဖာင္ကို လည္းျဖည့္ခိုင္းတယ္။ အားလံုးမ ဟုတ္ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ လာၿပီး အေၾကာင္းၾကား ပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

More in News Section

Top News