ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ UNA ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ရခိုင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ UNA တို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု − United Nationalities Alliance)

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ ခံရေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားကို အားေပးကူညီရန္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ေနသည့္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦး ညီပုႏွင့္ UNA အဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္း ႏွီးမႈအရ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ၿပီး UNA ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေျမာက္ပုိင္းခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ခရီးလမ္းအဆင္ေျပေစ ေရး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ အစိုးရလွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၅ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ UNA ၏ သံုးရက္ခန္႔ၾကာမည့္ ခရီး စဥ္သည္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္ ခံရမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား ထံ သြားေရာက္အားေပးေသာ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

UNA ၏ခရီးစဥ္တြင္ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ ႏွင့္ ႏွစ္ဦး၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔မွတာ ဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္ UNA အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၃ ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဦးစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝမည္ ျဖစ္ကာ UNA ၏မဟာမိတ္ပါတီ ျဖစ္သည့္ ၿမိဳတိုင္ရင္းသားပါတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ရွိေၾကာင္း ခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ UNA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာသည္။

လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေသဆံုး ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အ ၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို ေဖာ္ ေဆာင္ေနသည့္ အစြန္းေရာက္အ ၾကမ္းဖက္အုပ္စု (Arakan Rohingya Salvation Army- ARSA) ကို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ် ေၾကာင္း UNA က ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

UNA ကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  (ALD)၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP)၊ ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ZCD)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ (KNCD)၊ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SSKDP)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ (APP)၊ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ (MNDP)၊ ဓႏုတိုင္းရင္းသား လူ မ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ (DNDP)၊ခူမီ (ခမီး) အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP)၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CLD)၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP)၊ ရွမ္းနီ (တိုင္းလိုင္) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီ ၫြတ္ေရးပါတီ (SNSP) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

More in Politics Section

Top News