အလုပ္ေလွ်ာက္သူအား ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴးၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္မည့္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ က်င္းပမည္

 အလုပ္ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္၍ အလုပ္ခန္႔မည့္ အလုပ္ အကိုင္ျပပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ Marvel ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Jobnet.com.mm က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါအလုပ္အကိုင္ျပပြဲ တြင္ လုပ္သားလိုအပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ ၂၅ ခုမွ အလုပ္ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးတိုက္ ႐ိုက္္ျပဳလုပ္ၿပီး အလုပ္ခန္႔မည္ဟု Jobnet  မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ Mr.Matt De Luca က ေျပာ သည္။

‘‘တိုက္႐ိုက္ အင္တာဗ်ဴးေခၚ ၿပီး ခ်က္ခ်င္းအလုပ္အကိုင္ေတြ ခန္႔ထားေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူေတြအေန နဲ႔ CV ေတြကို အေကာင္းဆံုး ျပင္ ဆင္လာၿပီး မ်ားမ်ားသယ္လာဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။အဆိုပါ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲတြင္ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑၊ စာရင္းအင္းစီမံ ခန္႔ခြဲမႈက႑၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္ သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑၊ HR စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑၊ အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိေရးက႑တို႔မွ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို ျပည္ တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ ၂၅ ခုမွ တိုက္႐ိုက္အင္တာဗ်ဴးကာ အလုပ္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္မည့္ အလုပ္ အကိုင္အေရအတြက္ကိုမူ ျပပြဲ က်င္းပခ်ိန္ေရာက္မွသာ အတိ အက်သိရမည္ဟု Jobnet. com.mm က ေျပာသည္။