ၾသစေၾတးလ်အေျခစိုက္ Woodside ေရနံကုမၸဏီ ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လုပ္ကြက္ကို တင္ဒါတင္သြင္းမႈေရႊ႕ဆုိင္း

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္မွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ A-6 လုပ္ကြက္ျပေျမပုံ (energy-pedia.com)

ရခုိင္ကမ္းလြန္ရွိ ေရနံ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ရွာ ေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကနဦးရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဩစေၾတးလ် ေရနံကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Wood-side က တင္ဒါ တင္သြင္းမႈကို ၂၀၁၈ အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Woodside ကုမၸဏီသည္ ဧရာဝတီကမ္းလြန္ရွိ A-6 လုပ္ ကြက္ကို ရွာေဖြၿပီးေနာက္ ရခုိင္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ AD-7 လုပ္ကြက္ ကို သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အေျမာက္ အျမား ထြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။‘‘သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မရွာေတာ့ဘူး’’ ဟု Woodside ကုမၸဏီက AD-7 လုပ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးေဌးေအာင္က အဆုိပါကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီက ဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း ေရနံရွာေဖြ ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္၍ ၂၀၁၈ တြင္ လုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္ဟုလည္း ကုမၸဏီက ဆုိထားသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြရာတြင္ A-6 လုပ္ကြက္၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု Woodside ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ပီတာကိုးလ္မန္းက ေျပာသည္။

  လက္ရွိ ျပည္တြင္းတြင္ Woodside ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ MPRL E & Pကုမၸဏီက တင္ဒါ႐ုပ္သိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မႈအေျခအေနကို မၾကာမီထုတ္ျပန္မည္ဟု ယင္းကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင့္ ေဆြက ေျပာသည္။

‘‘ဒီကုမၸဏီက သူ႔ဘာသာ တင္ဒါရထားတာေတြရွိပါတယ္။ သူတို႔ရပ္တာ သတ္သတ္ပါ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီနဲ႔ သက္ဆုိင္တာ ေတာ့ မၾကာခင္ ထုတ္ေျပာပါ မယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

Woodside ကုမၸဏီသည္ AD-7 ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ကို Posco-Daewoo ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္  တင္ဒါ ေအာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အ ျပင္ Woodside ကုမၸဏီသည္ ရခုိင္ကမ္းလြန္၊ ဧရာဝတီကမ္းလြန္တုိ႔ တြင္ AD-2, A-4, A-6, A-7, AD-5 လုပ္ကြက္မ်ားကို စမ္းသပ္ရွာေဖြခြင့္ရရွိထားသည္။

Posco Daewoo ကုမၸဏီက အဆုိပါလုပ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ AD-7 လုပ္ကြက္ သည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ တည္ရွိေနသည္။