ကုလႏိုင္ငံေရးရာ ဌာနအႀကီးအကဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ကို သီးျခားစီေတြ႕ဆံု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလႏုိင္ငံေရးရာဌာနအႀကီးအကဲအား ေအာက္တုိဘာ ၁၆ရက္က လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး)

ကုလသမဂၢႏိုင္ငံေရးရာ ဌာနအႀကီးအကဲ ဒုတိယအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဂ်က္ဖရီဖဲ့လ္ မန္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က သီးျခားစီ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ 

 မစၥတာ ဂ်က္ဖရီဖဲ့လ္ဦး ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ေအာက္ တိုဘာ ၁၆ ရက္နံနက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး မြန္းလြဲ ပိုင္း၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ 

ကုလသမဂၢႏိုင္ငံေရးရာဌာန အႀကီးအကဲ ဒုတိယအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလ သမဂၢအၾကား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံ ေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အကူအညီေပးေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တ ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္းကိုလည္း လက္ခံေတြ႕ဆံုၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးေပၚ ႏုိင္ငံတကာအျမင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ က လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားသည္ ၁၈၀ ဒီဂရီကြာဟေန ေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ခရီးစဥ္ရည္ ရြယ္ခ်က္သည္ ယင္းအခ်က္ကို ျငင္းခုံရန္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာအစိုးရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဂ်က္ဖရီဖဲ့လ္မန္က  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာသည္။ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွ်တမႈရွိရန္လိုေၾကာင္း  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ျပန္လည္ ေျပာၾကား သည္။  မစၥတာဂ်က္ဖရီဖဲ့လ္မန္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြတို႔ ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက ထုတ္ျပန္ သည္။