မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းသစ္မ်ားထံမွ ေငြေတာင္းေသာ ဦးစီးအရာရွိကို အေရးယူ

 မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ ေတာ္၀န္ထမ္းသစ္မ်ားထံမွ ေငြ ေတာင္းခံသည့္ ဦးစီးအရာရွိတစ္ ဦးကုိ ရာထူးခ်၍ နယ္ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစုိးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။


လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔အား ကန္ ေတာ့ရန္ဟုဆုိကာ အသစ္ခန္႔အပ္ ခံရသည့္ အငယ္တန္းစာေရး ငါး ဦးထံမွ တစ္ဦးလွ်င္ လစာႏွစ္လ စာႏွင့္ ညီမွ်သည့္ က်ပ္သုံးသိန္းကို ေထြအုပ္ဦးစီးမွဴးအဆင့္ရွိ လႊတ္ ေတာ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ေတာင္းခံခဲ့ သည္။ ထုိသို႔ ေတာင္းခံမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ အငယ္တန္းစာေရးတစ္ ဦးက ဇူလုိင္ ၄ ရက္၌ လႊတ္ေတာ္သို႔ တုိင္ၾကားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

 ‘‘စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ သူက ေငြေတာင္းတာပဲ ရွိေသး တယ္။ ပိုက္ဆံမယူရေသးေတာ့ အလုပ္ျဖဳတ္လုိ႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရာထူးတစ္ဆင့္ခ်လုိက္ၿပီး ကရင္ ျပည္နယ္ကို ပို႔လုိက္တယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ၀န္ ထမ္းဥပေဒအရ အေရးယူလုိက္ တယ္။ ရာထူးျဖဳတ္ခ်လုိက္တာ က သူ႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္နစ္နာ ပါတယ္။ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အ ရ ဒီေန႔(ေအာက္တိုဘာ ၁၆)မွာ ကရင္ျပည္နယ္ကို သြားၿပီ’’ ဟု ဦးစိုးျမင့္ကေျပာသည္။

ေငြေတာင္းသူကို ဦးစီးအရာရွိ စီမံ(၁)ရာထူးသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ယခင္ရာထူး ျပန္လည္ရရွိရန္ ကာလမ်ားစြာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထုိရာထူးအတြက္ စာေမးပဲြ ေျဖဆုိရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးျမင့္ကဆုိသည္။

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ သည္ သီးျခား၀န္ထမ္းျဖင့္ လုပ္ ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အငယ္တန္းစာေရး ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အငယ္တန္းစာ ေရးေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ေျဖ ဆိုသူ ၁၅၀ ဦးအနက္ အရည္အ ခ်င္းရွိသူ ကိုးဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္က စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

တုိင္ၾကားသူ အငယ္တန္း စာေရးသည္ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္း အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေသာ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိျခင္း မရွိ ေတာ့သျဖင့္ စတင္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရမည့္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ကပင္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့သည္။