အင္အားသုံးေထာင္ခန္႔တက္ေရာက္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ဘာသာေပါင္းစုံဆုေတာင္းပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ဘာသာေပါင္းစံုဆုေတာင္းပြဲကို ‘‘ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔’’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ ညေနက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ အင္းလ်ားကန္ေပါင္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါဆုေတာင္းပြဲသို႔ ဗုဒၶ ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာတို႔မွ လူပုဂၢိဳလ္ သံုးဦးစီတက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ဘာသာေပါင္းစံုမွ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာအသီး သီးပို႔သခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းအပါအ၀င္ ဘာသာ ေပါင္းစံုမွ ျပည္သူလူထု သံုး ေထာင္ခန္႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖ ေယာင္းတိုင္မ်ားထြန္းညႇိကိုင္ ေဆာင္၍ ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းခဲ့ သည္။

ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕က ေမတၱာ ပို႔ဆုေတာင္းခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္ဘာ သာအဖြဲ႕ကလည္း ျပည္ေထာင္စု ႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၍ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မဟာယာနဗုဒၶ ဘာသာအဖြဲ႕က ဆုေတာင္း ေမတၱာမ်ားအသီးသီးပို႔သေပးခဲ့ သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ေအာင္ဆန္းအား ကစားကြင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဘာ သာေပါင္းစံုဆုေတာင္းပြဲသို႔ ၿမိဳ႕ နယ္အသီးသီးမွ ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ မ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုေသာင္းခ်ီ၍  ကြင္းလုံးျပည့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

More in News Section

Top News