ထုိင္းဘုရင္ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ဖိတ္ၾကား

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး ထင္ေက်ာ္ကို ထိုင္းဘုရင္ဘူမိ ေဘာ၏ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထား ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ေဇ ယ်က ေျပာသည္။

‘‘ထုိင္းဘုရင္ စ်ာပနအခမ္း အနားတက္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ထား တာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္က တက္ေရာက္ေပးဖို႔ အဓိ ကထားစဥ္းစားေပးေနပါတယ္’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထုိင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာကြယ္  လြန္အၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္မည့္ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ  ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာသည္ အသက္(၈၈)ႏွစ္အရြယ္ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္တြင္ နတ္ရြာစံခဲ့ၿပီး ထုိစဥ္က  သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္  ဘုရင္နတ္ရြာစံၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားေရာက္၍ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ဂါရဝျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ သည္၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသံ႐ံုးသို႔ သြား ေရာက္၍ ထုိင္းဘုရင္နတ္ရြာစံ၍ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

စ်ာပန အခမ္းအနားအဓိက စင္ျမင့္ကို ဘုရင့္နန္းေတာ္၏အ ေရွ႕ ကဆနန္လူ႔က ဆန္နန္လူဝမ္ ေခၚကြင္းျပင္က်ယ္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘုရင့္မိသားစုဝင္မ်ား၊ အ စိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဧည့္ သည္မ်ား အပါအဝင္ လူပုဂိၢဳလ္ခုနစ္ ေထာင္အား ဧည့္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Asia Nikkie  သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

More in News Section

Top News