ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေပးသည့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္း ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား အက်ိဳးအျမတ္နည္းဟုဆို

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ လာမည့္ႏို၀င္ဘာတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္း တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းအတြက္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ျပည္တြင္းဆန္ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္နည္းေၾကာင္း ျမန္္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရည္အေသြး ငါးမွတ္ (အက်ိဳးအေၾက ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း) သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆန္ တစ္တန္လွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ ၄၄၂ ေဒၚလာ ေစ်းသတ္မွတ္သည္။

ျပည္တြင္း၌တန္းျမင့္ဆန္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ဆန္တစ္တန္၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၇၀ေက်ာ္ေစ်းရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ ကုန္က်စရိတ္ပါဝင္ပါက ဆန္တစ္တန္အတြက္ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၄၃၀ ေက်ာ္ ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္မွ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဝယ္ယူသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ သိန္းအတြက္ ေစ်းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကုန္သည္မ်ား အက်ိဳးအျမတ္နည္း ေၾကာင္း ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာ သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ တန္းျမင့္ဆန္မ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ အိတ္ေရႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ဝယ္ယူေနၿပီး ဆန္တစ္အိတ္ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းငါး ေထာင္ခန္႔ရွိေနကာ ျပည္တြင္းေပါက္ေစ်းႏွင့္ယွဥ္ပါက မ်ားစြာကြာဟျခင္းမရိွိေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆိပ္ကမ္းအေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တစ္တန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဒၚလာ ၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး လက္ရွိျပည္တြင္း ေပါက္ေစ်းျဖင့္တြက္ပါက ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအ ျမတ္နည္းေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

၂၀၁၆ ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာေလ်ာ့နည္း ေနသျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ဆန္ဝယ္ ယူရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ဦးေန လင္းဇင္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသိန္းကို ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဝယ္ယူရန္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးတို႔ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းကို စတင္ဝယ္ယူၿပီး ႏိုဝင္ဘာတြင္တင္ပို႔ႏိုင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ဆန္ ေရာင္းခ်ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ကမ္းလွမ္းသည့္ ေစ်းသည္တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၅၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း ညႇိႏႈိင္းမႈအရတစ္တန္လွ်င္ ၄၄၂ ေဒၚလာသို႔ ေစ်းေလွ်ာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။