ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းမိဏ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ဒီအခက္အခဲေတြၾကားထဲမွာ တစ္ၿပိဳင္တည္းအားလံုးကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆုိတာကလည္း အခက္အခဲေတြရိွပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရိွအစိုးရအေနနဲ႔လည္း ႀကိဳးစားလုပ္ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္’’
(ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ NCA ေရးထိုးထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စုိင္းမိဏ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

က်င္းပၿပီးသြားတဲ့ NCA ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခင္းအက်င္းအေပၚ သံုးသပ္အ ႀကံျပဳလုိတာရိွရင္လည္း ေျပာပါဦး။

အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး သံုးသပ္လိုတာေတာ့မရိွဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ စလံုးလာၿပီးေတာ့ တက္ေရာက္ တယ္။ ဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားတယ္။NCA အတုိင္းလည္း ႀကိဳးစားခဲ့ တယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ႀကိဳးစားသြားဖို႔ရိွတယ္။ ဒီစိတ္ရင္း ေစတနာအမွန္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိ လားတယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵကို လာ ေရာက္ေဖာ္ျပျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

NCA ထိုးတာ ၂ ႏွစ္ျပည့္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသ ေလာက္ အတုိင္းအတာတစ္ခုခု ေရာက္ခဲ့ပါသလား။

NCA ဟာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေရာက္ခဲ့လားဆိုရင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရာက္ ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆုိလို ႏုိင္တာေပါ့။ ဒီၾကားထဲမွာ အား နည္းခ်က္ေတြရိွမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ၂ ႏွစ္အေတာအတြင္းမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အားနည္း ခ်က္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေျဖရွင္းၾကရမယ္။ ျပန္လည္ေဆြး ေႏြးၾကရမယ္ဆုိတာေတာ့ရိွတာ ေပါ့။ အတုိင္းအတာတစ္ခုအေန နဲ႔ ဒီႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ စ တင္ႏုိင္တယ္။ သူ႔က႑အလိုက္ စတင္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ အေျခအ ေနေတြကေတာ့ ဒီ NCA လမ္း ေၾကာင္းေပၚမွာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေရာက္ေနတယ္လို႔ ဆုိလိုႏုိင္ပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္မွတ္ေရး ထုိးထားတဲ့ ရွစ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျပန္ လည္သံုးသပ္ၾကည့္တာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ေတြ ကုိ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ရ မယ္၊ ျပဳျပင္ရမယ္ဆုိတာေတြ ေတာ့ ေတြ႕ရိွထားပါတယ္။ ဒီကိစၥ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အစိုးရဘက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြး ေႏြးသြားဖို႔ရိွပါတယ္။

NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးတဲ့ ၂ ႏွစ္ အတြင္းမွာ RCSS ေဒသေတြမွာ သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈေတြ ရိွ ပါသလား။ အဲဒီအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုအႀကံျပဳခ်င္ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ ပစ္ ခတ္ရပ္စဲမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အားျဖင့္ေတာ့ တုိက္ပြဲေတြ ေတာ္ ေတာ္ေလးေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ တယ္။ ဒီအေပၚမွာလည္း ျပည္သူ လူထုရဲ႕ သြားေရး၊ လာေရးေတြ ပုိမိုၿပီး လြယ္ကူလာတယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ျမင္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လို႔ တုိက္ပြဲေတြ ထပ္မံမျဖစ္ေအာင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ထိန္း သိမ္းသင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ အေနနဲ႔ကလည္း အၿမဲတမ္းထိန္း သိမ္းေနတယ္။ အခုလက္ရိွမွာဆို ရင္လည္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ စစ္ ေရးလႈပ္ရွားလာတာေတြရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ဒီလိုစစ္ေရးေတြ လႈပ္ရွားေနမယ္၊ နယ္ေျမေတြ စစ္ ဆင္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိက္ပြဲ ေတြကေတာ့ ထပ္ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ အေျခ ေနရိွတယ္။ ဒါဆိုရင္လည္း ျပည္ သူေတြကုိ ထိခိုက္မွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ တုိက္ပြဲေတြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ထိန္း သိမ္းသင့္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိိန္းသိမ္းသင့္တယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ေတြကို ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ တိုက္တြန္းလိုတယ္။

NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ ပုိင္းမွာ လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ထဲမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္တာ RCSS နဲ႔ အစိုးရ၊ ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္မထိုး ရေသးတဲ့ TNLA နဲ႔ျဖစ္တယ္ဆို တာေတြက အခုလက္ရိွအေျခအ ေနေကာ ဘယ္လိုရိွပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရင္တစ္ ေခါက္ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္မွာ ဒီကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ တပ္ မေတာ္နဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးတယ္။ ဒါကေတာ့ ႏွစ္ဖက္အၾကားမွာ အျမင္သေဘာထားကဲြလြဲတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာဆိုၾကတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တ ခ်ိဳ႕အပုိင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကံဳ ေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြေပါ့ ေနာ္။ တပ္မေတာ္ဘက္က ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဆက္ဆံ ေရး႐ံုးေတြနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ ဆက္ သြယ္မႈ မရိွဘူး။ နယ္ေျမထဲ လႈပ္ ရွားတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း အေၾကာင္းၾကားတာေတြလည္း မရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုး ထားတဲ့ နဂုိအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့အ တြက္ ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ နယ္ေျမထဲဝင္တဲ့အခါ ထိေတြ႕မႈေတြျဖစ္တာ ေပါ့။ ႀကီးႀကီးမားမားတုိက္ပြဲရယ္ လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ထိေတြ႕မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အျမင္မွာေတာ့ အခုေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက တစ္ဖက္က သြားေနတယ္။ တစ္ဖက္က JMC (အပစ္ရပ္ပူးတဲြေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ)လုိင္းနဲ႔သြားေနတယ္။ ဒီကိစၥေတြအေပၚ မွာသြားတဲ့ လုိင္းေတြ နည္းနည္းကြဲလဲြသြားမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဆက္ဆံေရး႐ံုးနဲ႔ နယ္ေျမခံတပ္ေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္းအဆက္အသြယ္ ရိွတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္ဆံေရး႐ံုးေတြကုိ ဆက္သြယ္မယ္ ဆုိရင္ ဒီကိစၥေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ဘူး။ အကယ္၍ ျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆိုရင္လည္း အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္တယ္။ အခု JMC နဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့အ တြက္ တခ်ိဳ႕အပုိင္းေတြမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္မႈက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ဆုိရင္ ေတာ့ ဆက္ဆံေရး႐ံုးေတြအေပၚ အားစိုက္ၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္သင့္ တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ TNLAနဲ႔ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြကလည္း အမွန္ဆိုရင္ ဒီကိစၥေတြက ေဆြးေႏြးၿပီးေျဖရွင္းလု႔ိရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း သေဘာထားကဲြလဲြ တာတုိ႔၊ အျမင္မတူတာတုိ႔ရိွမွာ ေပါ့။ ဒီကိစၥေတြကလည္း ေဆြး ေႏြးၿပီး ေျဖရွင္းလု႔ိ ရပါတယ္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ TNLA နဲ႔ RCSS ျဖစ္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲ ေတြက ေဒသလူထုကုိ ဒုကၡလည္း ျဖစ္ေစတယ္ေပါ့။ ဒီအေပၚမွာ RCSS အေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔ရိွ ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တု႔ိအေနနဲ႔က ေတာ့ ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြ ကုိ သြားၿပီး ဒုကၡေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကာကြယ္ဖို႔သြားတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒီဘက္မွာ ေနခဲ့ဖူးတယ္။ မထင္မွတ္ဘဲ တုိက္ပြဲေတြႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဒီတုိက္ပြဲေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းလို႔ရတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အၿမဲတမ္းကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ေျဖရွင္းရင္ရပါတယ္။

ဒီတုိက္ပြဲေတြက ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကားျပႆ နာပဲလား။ တျခားအဖြဲ႕အစည္း ေတြက ပါဝင္ပတ္သက္တာမ်ိဳး ရိွ ႏုိင္ေသးလား။

ဒီအေပၚမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Confirm ေတာ့ မေပးႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရိွေကာင္းရိွႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္း အေဝးကို ဒီဇင္ဘာေလာက္မွာ လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ RCSS နဲ႔ ALP ကလည္း အခုအခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မလုပ္ႏုိင္ေသး ဘူးဆုိေတာ့ ဒါကို ဘယ္လိုဆက္ လုပ္သြားမလဲ။

ဒီဇင္ဘာမွာ က်င္းပမယ့္ တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံဆုိ တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ေတြ အေနနဲ႔ အခက္အခဲရိွလိမ့္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ရင္ RCSS ေရာ၊ ALP ေရာ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြကုိ မက်င္းပႏုိင္ေသးဘူး။ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ လည္း သူတို႔က ALP ကိုေတာ့ ရခုိင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အ ေျခအေနအရ မက်င္းပႏုိင္ေသး ဘူးဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေျပာ ထားတာရိွတယ္။ တခ်ိဳ႕အပုိင္းမွာ အဲဒီနယ္ေျမေတြကလည္း အား လံုးမဟုတ္ဘူး။ က်င္းပႏုိင္တဲ့ ေန ရာေတြလည္းရိွတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္မုိ႔လု႔ိ အစိုးရကလည္း ALP သူတို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ ေအာင္ စီမံေပးသင့္တယ္။ သံုး သပ္ေပးသင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔က်ေတာ့ ေနရာေပါ့။ အစိုး ရက ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုို႔ကို မုိင္းပန္ တုိ႔လို မုိင္းထားတုိ႔လိုမ်ိဳးေနရာေတြ ကို က်င္းပဖုိ႔ ေနာက္ဆံုးအထိဆုိ လင္းေခးအထိ က်င္းပဖို႔ ေဆြးေႏြး ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ အေနနဲ႔က်ေတာ့ ေတာင္ႀကီးမွာ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ဒီေနရာေတြကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေပးေစလုိတာေပါ့။ ဒါမွလည္း ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိ ရယူ ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ေတာင္ႀကီးမွာ ဘာေၾကာင့္ ေတာင္းဆုိရသလဲဆို ရင္ ဒါကတပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အစည္း အေဝးမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးပုိင္း ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးျဖစ္တယ္။  လူထုနဲ႔ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္တယ္။ လူထုေတြရဲ႕ သြားေရးလာေရးနဲ႔ ေနေရးထိုင္ေရးကို အဓိကစဥ္းစား ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ တ ခ်ိဳ႕အပုိင္းမွာက်ေတာ့ သက္ႀကီး ရြယ္အိုေတြလည္း ရိွႏိုင္တယ္။ ေရွ႕မီေနာက္မီလူႀကီးေတြလာၿပီး တက္ေရာက္မွာဆုိေတာ့ ဒါ ေၾကာင့္မုိ႔သူတို႔အတြက္ စဥ္းစား ေပးေစလုိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ အစိုးရကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုလုိတယ္။ ဒီဟာေတြကို က်င္းပႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေရွ႕တတိယ အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားႏုိင္ မွာျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ေတြကုိ မက်င္းပႏုိင္ေသးဘူးဆုိရင္ ေတာ့၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔ကေတာ့ လာမယ့္ တတိယ အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း တင္ ျပခ်က္ေတြက မရိွႏုိင္ေသးဘူး ေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵမရရိွ ေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ေပါ့။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၁ ပင္လံုဒုတိယအစည္း အေဝးမွာ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္ေပါ့။ ဒီ NCA၂ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမွာ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ မူဝါဒေတြကိုဒီႏွစ္နဲ႔ လာမယ့္ ၂၀၁၈ အတြင္း မွာ လုပ္မယ့္ ညီလာခံသံုးခုအတြင္း အၿပီးခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔  တိုက္တြန္းထားတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ ဖုိ႔ ဘာေတြလိုအပ္တယ္ဆုိတာ အႀကံျပဳေပးပါဦး။

ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အ ျပည့္အဝေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ရတယ္လို႔ေတာ့ မျမင္ေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖဲြ႕ကေကာ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ လက္ခံ ႏုိင္မလဲဆိုတာကလည္း ရိွပါေသး တယ္။ ၿပီးေတာ့ တျခားလက္မွတ္မထိုးထားရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ေကာ၊ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြ ရဲ႕ ဆႏၵေတြေကာ ဘယ္ေလာက္ထိရိွလဲဆုိတာ ျပန္သံုးသပ္ဖို႔လုိပါတယ္။ ဒီ ၃၇ ခ်က္ထဲမွာ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေျခခံမူ ေတြက ဘယ္ႏွခ်က္ေလာက္ရိွမ လဲဆုိတာကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သံုးသပ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ၃၇ ခ်က္စလံုးဟာ  ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြအားလံုးျဖစ္တယ္လို႔ ေတာ့ လံုးဝယူဆလို႔မရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိအေနနဲ႔က ေတာ့ အားလံုးပါဝင္ေရးကုိ အဓိကထားၿပီးေတာ့ စဥ္းစားေပးေစလိုပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ အားလံုးပါဝင္တယ္ဆုိတာကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းမွ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ဆႏၵပါဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို ကြၽန္ေတာ္တို႔လို အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပဲြမက်င္းပႏုိင္ေသးသေရြ႕က ေတာ့ အၿမဲတမ္းအခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ။

ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ၂၁ ပင္လံုတတိယ အစည္းအေဝးက်င္းပဖို႔ရိွတယ္ဆုိ တဲ့အေပၚ ဘာေျပာၾကားလုိပါသလဲ။

အဓိကအေနနဲ႔ကေတာ့ ေစာ ေစာက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူ ေဘာင္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသံုး သပ္ႏုိင္ေသးဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ ေရာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ေရာ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အားလံုး၀ိုင္း သံုးသပ္ဖို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာရွိတယ္ေပါ့။ တစ္ဖက္မွာလည္း ALP လို မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ RCSS ကလည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကို မက်င္းပႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဒီလာမယ့္ တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံမွာဆုိရင္လည္း ဘယ္အခ်က္ေတြကုိ မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခြင့္ မရွိဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမက်င္းပႏုိုင္ေသးသ ေရြ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အခက္ အခဲရွိတယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လိုပဲ တျခားအဖဲြ႕အစည္းေတြလည္း အခက္အခဲရွိမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရွစ္ဖဲြ႕ကလည္း အတူတကြသြား ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ တျခားအဖဲြ႕အစည္းေတြ အတြက္နဲ႔လည္း သက္ေရာက္မႈရွိတာေပါ့။ တစ္ဖဲြ႕ရဲ႕အခက္အခဲရွိရင္ အားလံုးရဲ႕အခက္အခဲလိုမ်ိဳး သေဘာထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္အားလံုးအ ေနနဲ႔လည္း အခက္အခဲရွိမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္တာေပါ့။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈေတြ ဘာေတြျဖစ္မယ္လို႔ RCSS က ႐ႈျမင္ပါသလဲ။ အဲဒီအ ေပၚမွာလည္း ဘာေတြအႀကံျပဳလိုပါသလဲ။

လက္ရွိမွာကေတာ့ ယံုၾကည္ မႈေတြနည္းပါးေနတယ္လို႔ ျမင္ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့အဖဲြ႕ေတြအေနနဲ႔ ေရာ၊ အစိုးရအဖဲြ႕ေတြနဲ႔ေရာ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ေရာ အၿမဲတမ္းအ ျပန္အလွန္ ေတြ႕ဆံုၾကဖို႔ လို တယ္။ ယံုၾကည္မႈေတြ ဒီထက္ပိုမို တည္ေဆာက္ၾကဖို႔လိုတယ္။ လူ ႀကီးပိုင္းေတြ ဒီလိုမၾကာခဏ ေတြ႕ ဆံုၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္မႈေတြ တည္ ေဆာက္မွ ေအာက္ေျခက လုပ္ ငန္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေနရာမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မွာ ေပါ့ေနာ္။ အခက္အခဲေတြက လည္း သိပ္မရွိဘူးျဖစ္မွာေပါ့။ ဒီ လိုပါပဲ လက္မွတ္မေရးထိုးထားတဲ့ အဖဲြ႕ေတြအေပၚမွာလည္း တပ္မ ေတာ္နဲ႔ေရာ အစိုးရနဲ႔ေရာ သေဘာ ထားႀကီးႀကီးနဲ႔ထားၿပီးေတာ့ ယံု ၾကည္မႈေတြအျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚလည္း ေရာက္ လာႏုိင္သလုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ေတြကလည္း ဒီထက္မက ပိုမိုတိုး တက္လာႏုိင္မယ္လို႔ေတာာ့ ကၽြန္ ေတာ္ျမင္ပါတယ္။

RCSS ဥကၠ႒ႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ပိုင္း အရာရွိေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုခဲ့တာေပါ့။ အဲဒီလို ေတြ႕ဆံုမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ဘယ္လိုတုိးတက္မႈေတြရွိတယ္ ဆုိတာလည္း ေျပာၾကားေပးပါဦး။

 ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရယ္၊ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ရယ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရင္တစ္ေခါက္ ခရီးစဥ္တုန္းကေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက အဓိကေတြ႕တာက ေတာ့ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၾက တာေပါ့။ ယံုၾကည္မႈအေနနဲ႔လာ ၿပီး ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါက တစ္ခ်က္ေပါ့။ ေဒသတြင္းမွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေတြကို NCA နဲ႔အညီ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔၊ ပညာေရးက႑ေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းေတြ ေဆာက္ဖို႔ေတြကို လာၿပီး ေဆြးေႏြး တာရွိခဲ့တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း မူၾကမ္း ရရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအေနနဲ႔ေရာ၊ NRPC နဲ႔ ေရာ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ေတာ့ လိုတယ္။ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးၾကဖို႔လည္း ရက္ေတြထပ္ခ်ိန္း ေနပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ သူကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ ေရးကို အဓိကထားေဆြးေႏြး တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း အား ေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို တပ္မ ေတာ္ပိုင္းနဲ႔ေရာ၊ ျပည္ထဲေရး၊ မူးယစ္ဗဟိုနဲ႔ေရာ ထပ္မံၿပီးေတာ့ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ေတာ့ ရွိပါတယ္။

RCSS အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြက ‘၀’ အဖဲြ႕နဲ႔ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိခဲ့တယ္ ေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘာေတြေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကပါသလဲ။

‘၀’အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္ဆုိတာ ပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရနဲ႔ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမေတြသတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ သူတို႔နဲ႔လည္း နယ္ေျမေတြက ထိစပ္မႈလည္းရွိတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာလည္း အပစ္ရပ္စဲတုန္းက လည္း ပဋိပကၡေတြလည္းရွိခဲ့ဖူးတာေပါ့။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးပဲြေတြနဲ႔ေျဖရွင္း ခဲ့တယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာေတြကို အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ျပည္သူလူထုေတြကလည္း သြားလာမႈလြယ္ ကူႏုိင္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပိုင္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပန္အလွန္ ကူညီႏိုင္ေအာင္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးလည္း အတူတကြ တိုက္ဖ်က္ ႏုိင္ေအာင္ဆုိၿပီးေတာ့ ၀ိုုင္း၀န္း ေဆြးေႏြးခဲ့တာရွိတယ္။ အဲဒီအ ေပၚမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲ တမ္းစဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့သေဘာျဖစ္ပါ တယ္။ အဆက္အသြယ္ကေတာ့ အၿမဲတမ္းရွိၾကပါတယ္။

‘၀’အဖဲြ႕ ဦးေဆာင္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း ေကာ္မတီက ဒီ NCA မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတဲ့ သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားေပါ့။ ပါ၀င္ခ်င္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြပါ၀င္လုိ႔ရ တယ္။ အထူးသျဖင့္ NCA ထိုးၿပီး သားအဖဲြ႕ေတြအေနနဲ႔လည္း ပါ ၀င္မယ္ဆုိ လက္ခံမယ္ဆုိတာမ်ိဳး ေတြေျပာေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ RCSS အဖဲြ႕ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထား တဲ့အတုိင္းပါပဲ။ ဒီနည္းလမ္း အ တိုင္းပဲ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ အေနနဲ႔ NCA ကို လက္မွတ္မေရး ထုိးဘဲ သြားမယ္ဆုိတဲ့အေပၚမွာ အစိုးရက ဘယ္လုိသေဘာထား ရိွမယ္၊ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္ လုိသေဘာထားရိွမယ္ဆုိတဲ့ သ ေဘာထားေတြအေပၚမွာကေတာ့ အျပန္အလွန္ညိႇႏႈိင္းရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအ ေနနဲ႔ကေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္း အတုိင္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

NCA လမ္းေၾကာင္းမဟုတ္တဲ့ ရပ္ တည္ခ်က္နဲ႔ ရပ္ေနတဲ့ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုေရာ ဆရာတို႔အဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုအႀကံျပဳလုိပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔က ေတာ့ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔လိုတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္အေပၚ မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ သံုးသပ္သင့္တယ္။ ဒီႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပဲြမူေဘာင္ေတြကို အတူတကြ သံုးသပ္ၿပီး အားလံုးလက္ခံလာႏုိင္တဲ့အေျခအေနမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ NCA အေပၚမွာ ဘယ္လိုလက္မွတ္ ေရးထိုးလာႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနကို သိရွိလာႏုိင္သလို ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ေရာ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံကို တည္ေထာင္ဖို႔ ေနရာမွာ ဆံုရပ္တစ္ခုေပါ့။ အတူတကြရွာဖို႔လိုတယ္။ ဒါကလည္း NCA နည္းလမ္းအေပၚမွာ သြားသင့္တယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔အ ေနနဲ႔ NCA ကို ေကာင္းေကာင္း ေလ့လာၿပီးေတာ့ လာေရာက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ SSPP က NCA မွာ မပါေသးတဲ့အေပၚ သူတို႔အဖဲြ႕အစည္းကို တိုက္တြန္းအႀကံျပဳထားတာမ်ိဳးေရာ ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း တိုက္တြန္းတာရွိခဲ့ပါတယ္။ အတူတကြ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ တိုက္တြန္းခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက UNFC အေနနဲ႔ ရပ္ တည္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း အခက္အခဲရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ အေနနဲ႔ လက္မွတ္မေရးထိုးခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဆႏၵအေနနဲ႔ကေတာ့ အရင္တုန္းကလိုပဲ လက္မွတ္ေရးထိုးလုိတဲ့ဆႏၵရွိပါ လိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း တခ်ိဳ႕အခက္အခဲေတြရွိပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြလုိ႔ ျမင္ပါသလဲ။

သူတို႔ရပ္တည္ေနတဲ့အဖဲြ႕အစည္းေတြၾကားထဲမွာေပါ့ေနာ္။ အကယ္၍ UNFC မွာ အတူတကြ ရပ္တည္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ UNFC အ ေနနဲ႔ အားလံုးပါ၀င္မႈနဲ႔ အားလံုး လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီအ ခ်ိန္တုန္းက UNFC ကလည္း လက္မွတ္မေရးထိုးေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း လက္မွတ္မထုိးခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ အခုအခ်ိန္မွာလည္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႕ေတြ စုစည္းမႈအေပၚမွာ အခက္အခဲေတြရွိလို႔ သူတို႔လက္မွတ္မေရးထိုးႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လုို႔ ျမင္ပါတယ္။

SSPP က ‘၀’ဦးေဆာင္မႈေအာက္ ကို ေရာက္တဲ့အခါ RCSS နဲ႔ ဆက္ဆံေရးက ဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဆက္ဆံေရးဘာမွမကဲြလဲြပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ CSSU (ရွမ္းျပည္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး) အဖဲြ႕မွာလည္း အၿမဲတမ္းေတြ႕ဆံုတယ္။ အၿမဲတမ္းဆက္ဆံမႈလည္းရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈလည္းရွိပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ကဲြလဲြမႈဆုိတဲ့ေနရာမွာထက္ကို ေရွ႕ေလွ်ာက္မွာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႕ေတြေရာ အားလံုးစုစုစည္းစည္းနဲ႔ ညီၫြတ္မႈရွိဖို႔အတြက္လည္း ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုအကန္႔အသတ္ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ ျမင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။ လက္ရွိအစိုးရအ ေပၚ RCSS ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။

လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ၂ ႏွစ္တာကာလမွာ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီးအခက္အခဲရွိပါလိမ့္မယ္။ အခုဆုိရင္ အေနာက္ဘက္မွာလည္း ရခုိင္အေရးကလည္း ေပၚလာတာေတြ သူတို႔ ေျဖရွင္းဖုိ႔လည္းလုိတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ျပည္တြင္းက ျပႆနာေတြေရာ အေသးစိတ္အားလံုးကို ေျဖရွင္းေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီအခက္အခဲေတြၾကားထဲမွာ တစ္ၿပိဳင္တည္းအားလံုးကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆုိတာကလည္း အခက္အခဲေတြရွိပါလိမ့္ မယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔လည္း ႀကိဳးစားလုပ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။ သူတို႔ အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတယ္လို႔ျမင္တယ္။ NCA အ ေပၚ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း ယံု ၾကည္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေန ရာမွာ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လက္ရွိအစိုးရနဲ႔လည္း လက္တဲြ ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျဖစ္စဥ္နဲ႔႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတဲ့အေပၚမွာေရာ RCSS အဖဲြ႕အေနနဲ႔ ဘယ္လို႐ႈျမင္ပါသလဲ။ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုအႀကံျပဳလိုပါသလဲ။

ရခိုင္အေရးနဲ႔႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သက္ ေရာက္မႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ တစ္ျပည္နယ္ တစ္တုိင္းတည္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရတယ္လုိ႔ မဆိုလိုႏုိင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနရာေဒသအားလံုး၊ ျပည္ေထာင္စုေျမေတြအားလံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရတယ္လို႔ျမင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရခုိင္အေရးဟာ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚမွာ သက္ေရာက္တယ္လို႔ ျမင္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔က ေတာ့ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြ ကို ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းတာ အေကာင္းဆံုးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးသင့္ ေဆြးေႏြးထိုက္သူ ေတြနဲ႔ေပါ့။ အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ မရွင္းၾကဘဲနဲ႔ေပါ့။

ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလိုတာရွိရင္ ေျပာေပးပါဦး။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တုိင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိမေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ေတာ့ တိုင္းျပည္ကလည္း မတိုး တက္ႏုိင္ဘူး။ ျပည္သူလူထုေတြ အေနနဲ႔ကလည္း မတိုးတက္ႏုိင္ဘူး။ အခက္အခဲေတြရွိမယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္း ျပည္မွာ လက္ရွိျပည္သူလူထုေရာ အားလံုး လိုလားေနၾကတာက ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပါ့။ ဒါ ေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ၊ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အေပၚမွာ သေဘာ ထားႀကီးၿပီးေတာ့ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ အားလံုးစုစည္းၿပီးေတာ့ အဖဲြ႕အစည္းတိုင္းေရာ၊ ျပည္သူလူထု ေရာ အားလံုးပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ၾကဖို႔ကို ကၽြန္ ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ေမွ်ာ္လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 

More in Interview Section