တရားမဝင္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ား အျမန္ဆံုး လာေရာက္အပ္ႏွံရန္ ျပည္ထဲေရးအသိေပး

လက္နက္မ်ားကို ျပည္ထဲေရးစိစစ္ခြင့္ျပဳေသာ လိုင္စင္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိဟုဆို

တရားမဝင္လက္ဝယ္ ထားရွိေသာ လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကို နီးစပ္ရာ တပ္၊ ရဲစခန္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမ်ား သို႔ အျမန္ဆံုးလာေရာက္အပ္ႏွံၾက ရန္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံက ယမန္ေန႔ည ၈ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သည္။

လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းမျပဳ ဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိေၾကာင္း စံု စမ္းေဖာ္ထုတ္ရရွိပါက တရားဥပ ေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟုျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိေပး ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေန သည့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေရး မူအရ ေလေသနတ္၊ လုပ္ေသနတ္အပါအဝင္ လက္နက္အားလံုးကို လိုင္စင္ျဖင့္သာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳ ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ရရန္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ပါမစ္စိစစ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားမႈအ ေပၚ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ လုပ္ ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္း ေၾက ညာသည္။

အလားတူဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားၿပီး လိုင္ စင္ရရွိမွသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရမည္ဟု ဆက္လက္ေၾကညာသည္။

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ညေနတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔ MNA ေလေၾကာင္း လိုင္းျဖင့္ လိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္ သံုးဦး၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအ တြင္းမွ ပစၥတိုႏွစ္လက္၊ ခဲယမ္း မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္သံုးလံုး ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ မ်ားကို ဆက္လက္စစ္ေဆးရွာေဖြ ခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ အေရအတြက္ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ပစၥတိုေသ နတ္ ၁၃ လက္၊ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ ေျခာက္လက္၊ ဂတ္စ္ျဖင့္ ေဘာေစ့ထည့္ပစ္ခတ္ရသည့္ ႐ိုင္ဖယ္တစ္ လက္၊ ပစၥတိုသံုးလက္ စုစုေပါင္း ၂၃ လက္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ ၃၄ လံုးႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္တစ္စီးတို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ကိုဥပေဒႏွင့္အ ညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဆက္စပ္ တရားခံမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးေန သည္ဟု ဆိုသည္။

တရားမဝင္လိုင္စင္မဲ့ လက္ နက္ကိုင္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ၁၈၇၈ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၁၉၅၁ လက္နက္မ်ား ယာယီျပင္ဆင္ ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (က) အ ရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ထက္မနည္း၊ခုနစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ ၿပီး ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ အရ ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားကို လိုင္စင္မရွိဘဲ တရား မဝင္ ကိုင္ေဆာင္၊ လက္ဝယ္ထား ရွိ အသံုးျပဳပါက တစ္ႏွစ္ထက္မ ပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထား သည္။ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ပို႔ကုန္သြင္း ကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ အရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို လိုင္စင္မရွိဘဲ တရား မဝင္ လက္ဝယ္ထားရွိ (သို႔မဟုတ္)အသံုးျပဳပါက သံုးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။