မေကြးတိုင္းေဒသထြက္ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္မ်ားကို နယ္ေက်ာ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳ

ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − လင္းသက္ႏိုင္)

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၌ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္မ်ားကို ယခုေအာက္တိုဘာကစ၍ နယ္ေက်ာ္ေရာင္းခြင့္ျပဳေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏြယ္ဦးက ေျပာသည္။

 ယခင္ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ သည့္ အေရအတြက္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္မေပးျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားကိုလည္း မေပးသျဖင့္ တိုင္းနယ္ေက်ာ္ေရာင္းခြင့္ပိတ္ထားခဲ့သည္။

‘‘ျမစ္ေက်ာက္စရစ္က ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔အ တြက္ ျပည္ထဲေရးက လိုင္စင္ခ် ေပးၿပီး ထုတ္ခြင့္ေပးတာျဖစ္တယ္။ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြအ တိအက်ရရွိေစဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးတာေပါ့ေနာ္။ အခုက သယ္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ။ အခြန္ေတာ့ အတိအက်ေဆာင္ၾကဖို႔နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ေလးလုပ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္’’ဟု ၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏြယ္ဦးက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး နယ္ေက်ာ္ေရာင္းလိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမစ္ေက်ာက္စရစ္တစ္က်င္းလွ်င္ က်ပ္ ၂,၅၀၀ ႏႈန္း ဘဏ္သို႔ ေပးသြင္းကာ ခ်လန္ျဖင့္ တိုင္းအစိုးရထံတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

 တိုင္းအစိုးရက စိစစ္ကာ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလက္မွတ္တင္ျပပါက သက္ဆိုင္ရာထုတ္လုပ္သည့္ ခ႐ိုင္အတြင္း ခ႐ိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက သယ္ေဆာင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ၾကန္႔ ၾကာမႈမ်ားမရွိေစေရး လိုအပ္သည္မ်ား ၫႊန္ၾကားထားကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း သယ္ယူေရာင္းခ်ရန္လိုေၾကာင္း အစိုးရ အဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆို သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ မေကြးတိုင္းအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္၊ ျမစ္သာျမစ္တို႔မွ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ထုတ္ယူရန္ လုပ္ငန္းရွင္ ၇၀ ဦးအား လုပ္ကြက္ ၇၀ ကြက္ခ်ထားေပးၿပီး ေက်ာက္က်င္း ၅၅,၆၄၂ က်င္းထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အမ်ားစုကို ကမ္းပံုစနစ္ျဖင့္ တိုင္းအတြင္းေရာင္းရန္ ခြင့္ျပဳ ထားၿပီး ယခုေအာက္တို ဘာ ၁၈ ရက္အထိ နယ္ေက်ာ္ေရာင္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံသူ မရွိေသး ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းျမစ္ေက်ာက္စရစ္ထုတ္လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ေဒသတြင္းေရာင္းရန္ထက္ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္သို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနသည္။

နယ္ေက်ာ္ေရာင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာႏိုင္သည့္အျပင္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ အျခားမလိုအပ္သည့္ စရိတ္မ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမစ္ ေက်ာက္စရစ္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တြက္ေျခမကိုက္ ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ နယ္ေက်ာ္ေရာင္းခြင့္ေလွ်ာက္ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။