မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဆားၾကမ္းေစ်း ယခင္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆခန္႔တက္

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဆားရာသီအစျဖစ္သည့္ ေအာက္ တိုဘာ၌ ဆားၾကမ္းေစ်း ယခင္ ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ျမင့္တက္ေန ေၾကာင္း ဆားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္ ဆားရာသီ အစ တြင္ ဆားၾကမ္းအျမင့္ဆံုးေစ်းတစ္ ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ သာရွိၿပီး ယခုႏွစ္၌  တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၈၀ ေစ်းရွိေနသည္။

ယမန္ႏွစ္ဆားထုတ္လုပ္ရာ သီတြင္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ဆား ကြင္းပ်က္ကာ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ က်၍ ယခုႏွစ္ ဆားရာသီအစ၌ အျမင့္ဆံုးေစ်းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆားႏွင့္ အဏၰ၀ါဓာတုေဗဒပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း (မြန္ျပည္နယ္)႐ုံး ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးခင္စိုးက ေျပာသည္။

‘‘ဆားအသစ္  ထြက္ဖို႔က လည္း ႏွစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေနေသးတယ္။ ဒီၾကားမွာ လက္ က်န္ဆားကမရွိ ေစ်းကြက္လိုအပ္ ခ်က္ကရွိေတာ့ ေစ်းေတြတက္ သြားတာ’’ ဟု ဦးခင္စိုးက ေျပာ ၾကားသည္။

ဆားၾကမ္းေစ်းသည္ သႀကၤန္မတိုင္မီတြင္ တစ္ပိႆာ လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ေအာက္ရွိရာမွ သႀကၤန္ကာလေနာက္ပိုင္း ဆက္တိုက္ေစ်းတက္လာေၾကာင္း သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆားကုန္သည္ ႏိုင္ဟုက ေျပာသည္။

ရာသီဥတုေၾကာင့္ ဆားကြင္းပ်က္၍ ဆားအထြက္နည္းၿပီး ေစ်း တက္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ ဆံုးေစ်းတက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက  ဆိုသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဆားထုတ္လုပ္ရာသီ၌ ဆား ကြင္းဧက ၂,၆၀၀ ခန္႔လုပ္ကိုင္ခဲ့ ၿပီး တစ္ရာသီလံုးတြင္ ဆားတန္ ခ်ိန္ ၂၆,၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ရန္မွန္းထားေသာ္လည္း ရာသီဥတု ေၾကာင့္ ဆားအထြက္ ၂၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းခန္႔ေလ်ာ့က်ေၾကာင္း ဦးခင္စိုးက ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္မိုးအကုန္ စက္တင္ ဘာလလယ္ခန္႔ကစၿပီး ဆားကြင္း စတင္ျပင္ဆင္ကာ  ႏို၀င္ဘာလဆန္းတြင္ ပင္လယ္ေရတင္ၿပီး ရာသီဥတုအေျခအေနေပၚမူ တည္၍ ဆားထုတ္လုပ္မႈ စတင္လုပ္ ကိုင္သည္။ ေမလကုန္ထိ ဆားထုတ္လုပ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပငရြာ၊ က႐ုပၸိရြာ၊ က်ဳိက္ခမီၿမိဳ႕ႏွင့္ စက္စဲ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ထန္းပင္ေခ်ာင္းရြာႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ပလိုင္ကီး ေက်းရြာတို႔သည္ ေန လွန္းဆားအမ်ားအျပားထုတ္လုပ္ ရာေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းေဒ သမ်ားမွ ထြက္သည့္ ဆားမ်ားကို ျပည္နယ္အတြင္းအသံုးျပဳၿပီး ပိုလွ်ံသည့္ ဆားမ်ားကို အထက္ျမန္ မာျပည္ မႏၲေလး ေစ်းကြက္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ငါး လုပ္ငန္းေစ်းကြက္မ်ားသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ျပည္နယ္ဆားလုပ္ငန္းရွင္အသင္း အခ်က္အလက္မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။