ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အီးယူသံအမတ္သစ္ကို လက္ခံေတြ႕ဆုံ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အီးယူသံအမတ္ကို လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု − MSCO)

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)သံ အမတ္သစ္မစၥတာခရာ့ရွ္ယန္စ မစ္ခ်္ကုိ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး ရခုိင္ျပည္ နယ္အေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။


အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အီးယူသံအမတ္သစ္ကုိ ႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီးဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံၿပီးျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အီးယူအၾကား ဆက္ဆံ ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုး ျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာကိစၥ၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနမႈအ ေျခအေနတို႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးေဆြး ေႏြးမႈအေသးစိတ္ကုိ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေပ။

ထုိ႔အျပင္ အီးယူသံအမတ္ သစ္စမစ္ခ်္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္ကုိလည္း ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္၀င္းအ တြင္းရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဧည့္ ခန္းမသုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကားဆက္ဆံ ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရခုိင္ျပည္ နယ္၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈအ ကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပ သမဂၢသံအမတ္ႀကီးျဖစ္လာေသာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသား စမစ္ခ်္သည္ လာမည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း အီးယူ ကုိ ကုိယ္စားျပဳကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အီးယူသံ႐ုံးကုိ ႀကီးမွဴးဦးေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ က စတင္တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သံအမတ္ ႀကီးေဟာင္း ႐ုိလန္ကုိဘီယာ၏ ေနရာတြင္ အစားထုိးေရာက္ရွိလာ သူျဖစ္သည္။

အီးယူသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမႈျဖစ္ စဥ္မ်ားအေပၚသုံးသပ္၍ ေအာက္ တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ အခ်က္ရွစ္ ခ်က္ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဘဂၤါလီမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီေရႊ႕ေျပာင္း မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနရပ္ျပန္လာေရး ျမန္မာအစုိးရ က အျမန္ဆုံးခြင့္ျပဳရန္၊ လုံၿခံဳေရး အင္အားအလြန္အကြၽံ သုံးစြဲခဲ့သ ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦး စီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အီးယူအဖြဲ႕ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ဖိတ္ၾကားမႈ ဆုိင္း ငံ့ထားရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။

More in Politics Section