၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပိဳင္မည့္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားအတြက္ မူတစ္ခုခ်မွတ္ရန္ ဒီခ်ဳပ္စီစဥ္ေန

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္း လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေသာ ပြဲတစ္ခု က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားသေဘာတူ မည့္မူတစ္ခုခ်မွတ္ရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကား သည္။ 


၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းအပါအဝင္ အ ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ရွိ တြင္ လူငယ္ပါတီဝင္အင္အား နည္းပါးကာ လူငယ္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။ 

‘‘ဗဟိုမွာ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ ပဲရွိတယ္။ တစ္ေယာက္ကလည္း အေဝးကဆိုေတာ့ အၿမဲတမ္းမရွိ ဘူး။ လူငယ္အားကို မရွိဘူးျဖစ္ ေနတယ္။ ဒီလိုပဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ’’ဟု မူခ်မွတ္ရသည့္အ ေၾကာင္းကို ၎က ရွင္းျပသည္။ 

ဒီခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ေန ရာ အမ်ားစု အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား ေရြး ေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မထားေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္လူငယ္မ်ားအ တြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ခ်မွတ္ ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

‘‘အားလံုးဖြင့္ေပးလိုက္ေတာ့ တစ္ေယာက္မွ မက်န္ဘူး။ ၂၀၁၅ မွာ အကုန္လံုးဝင္သြားေတာ့ အ ကုန္လံုးလည္း ႏိုင္သြားတယ္။ ဒီ မွာ (ပါတီလူငယ္)က လူမရွိေတာ့ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ခြင့္ကို ပိတ္မယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ ဘူး။ အသက္နဲ႔ခ်ိန္ဆၿပီး အမ်ား သေဘာတူတဲ့ မူတစ္ခုခ်ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာ သည္။ 

၂၀၁၄ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္ပထမအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာ ခံမွ တစ္ဆင့္ လူငယ္ပါတီဝင္ တစ္ သိန္းေက်ာ္စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီလူငယ္လုပ္ ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရးႏွင့္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ိဳးဆက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ ကာ ဒုတိယအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ က်င္းပရန္ ဒီခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္ေနသည္။ 

အဆင့္ဆင့္ေသာ ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္း မႈကို ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီး လူငယ္ပါတီဝင္ မ်ား စတင္စုေဆာင္းေနသည္။ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အလိုက္ ညီလာခံမ်ားကို ႀကိဳတင္ က်င္းပကာ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ လူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကိုယ္တိုင္ လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ခဲ့ေသာ္ လည္း လာမည့္လူငယ္လုပ္ငန္းအ ဖြဲ႕ကိုမူ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ထိန္း ေက်ာင္းမည္ျဖစ္သည္။

‘‘လူငယ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီးရင္ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ Manual (လမ္းၫႊန္)သေဘာမ်ိဳး ထုတ္ရမွာေပါ့။ လူငယ္လုပ္ငန္း ေတြ လုပ္ကိုင္တာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ လုပ္ရမွာေပါ့’’ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္း က ေျပာသည္။ 

More in Politics Section