ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ မီးေလာင္မႈအၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းမ်ား မီးေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကား

ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ ဟိုတယ္မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ ဟို တယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ မီး ေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားထားရွိရန္ႏွင့္ မီးေဘးလံုၿခံဳေရး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္စြဲျဖင့္ ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲေလ့စ္ဟိုတယ္တြင္ ေအာက္တို ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္က မီးေလာင္ ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာနက မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး  ေဆာင္ ရြက္ရန္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သုိ႔ စာထုတ္ခဲ့သည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းမ်ား ကို ခြင့္ျပဳလိုင္စင္ ထုတ္ေပးရာ တြင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ ခံခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထိုၫႊန္ ၾကားစာတြင္ ဆိုထားသည္။ သို႔ ေသာ္ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္း မီး ေလာင္မႈမ်ားတြင္ အေဆာက္အ အံုဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ လူ႔အသက္ဆံုး႐ႈံး မႈျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မီးေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အသံုးျပဳထားသည့္ မီးခိုးအနံ႔ခံ ကိရိယာမ်ား၊ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား၊ မီးသတ္ေရပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ေရပိုက္ေခါင္း မ်ား၊ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ေကာင္း၊ မေကာင္းပံုမွန္ စစ္ေဆး ရန္၊ ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ ဝုိင္ယာ ႀကိဳးမ်ား၊ မီးခလုတ္မ်ားလဲလွယ္ ရန္၊ အေရးေပၚေလွကားမ်ားထား ရွိရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳ ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ မီးေဘးကာကြယ္မႈမ်ားကို လစဥ္ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ရန္လည္း ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ယင္း ၫႊန္ၾကားစာကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း သို႔ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေပးပို႔ၿပီး ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ၿပံဳးကေျပာသည္။

‘‘တကယ္ေတာ့ ဒီျဖစ္သြား တဲ့ ဟိုတယ္ (ကန္ေတာ္ႀကီးပဲ ေလ့စ္) ကလည္း ဂ႐ုစိုက္မႈအား နည္းလို႔ျဖစ္သြားတာ။ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကို ဟုိတယ္ေတြဂ႐ုစိုက္ သင့္တယ္။ မီးေဘးကာကြယ္ေရး စနစ္ေတြ၊ သတိေပးစနစ္ေတြ ႀကိဳ လုပ္ထားသင့္တယ္။ အခု ေဆာက္တဲ့ဟိုတယ္ေတြမွာ လိုင္ စင္ေလွ်ာက္ကတည္းက စည္ပင္ နဲ႔ မီးသတ္ကေတာ့ ေသခ်ာစစ္ တယ္။ အခုျဖစ္တာကလည္း အ ရင္က ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဟိုတယ္ေတြ မွာ  ျဖစ္တာမ်ားတယ္။ အရင္ ေဆာက္ခဲ့တာေတြက ဒါေတြအား နည္းခဲ့တယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟို တယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ သင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးသီဟ ေအာင္က ေျပာသည္။

ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟို တယ္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူေသ ဆံုးမႈျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ဝန္ႀကီး ဌာနက ဟိုတယ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဒ႑ာရီခရီးသြားကုမၸဏီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးလွေရႊက ေဝဖန္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၾကယ္ငါးပြင့္အ ဆင့္ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟုိ တယ္မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးကာ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ ၿပီး ဆံုး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုးကိုမူ စိစစ္ဆဲ ျဖစ္သည္။