ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သစ္ေတာေျမက်ဴးေက်ာ္သည္ဆိုၿပီး ၿခံစည္း႐ုိးႏွင့္ စုိက္ခင္းမ်ားကုိ ရဲအင္အားျဖင့္ ဖ်က္ဆီး

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္နီေက်းရြာအနီး ၿမိဳ႕ေရွာင္ လမ္းေဘးရွိ ေျမရွစ္ဧကေပၚတြင္ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ စုိက္ခင္းမ်ား ႏွင့္ ၿခံစည္း႐ုိးမ်ားကုိသစ္ေတာေျမက်ဴးေက်ာ္သည္ဆိုကာ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က ရဲအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ျဖင့္ လာေရာက္ဖ်က္ဆီး ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ခင္းမ်ားဖ်က္ဆီး ခံရသူ ဦးထြန္းေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

ငွက္ေပ်ာ၊ သရက္၊ ေထာ ပတ္စသည့္ႏွစ္ရွည္သီးႏွံစုိက္ခင္း မ်ားကုိ ဘူဒုိဇာသုံးစီးျဖင့္လာ ေရာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

၎တို႔စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေန ေသာ ေျမေနရာကုိ သစ္ေတာႀကိဳး ၀ုိင္းအတြင္းပါ၀င္သည္ဟု အစုိးရ ကသတ္မွတ္ကာ ဇူလုိင္အတြင္း ကအၿပီးဖယ္ရွားေပးရန္ အ ေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

၎အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ကစ တင္ကာ ေျမရွစ္ဧက၀ယ္ယူစုိက္ ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းႏွင့္ ကင္းလႊတ္ေၾကာင္း ၁၉၉၉ တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေျမစာရင္း ဌာနကုိ ေထာက္ခံထားေသာ စာရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရခြန္၊ ေျမခြန္ ေပးေဆာင္ခဲ့ကာ ပုံစံ(၁၀၅)ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦး ထြန္းေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

‘‘ပုံစံ(၁၀၅)ဆုိတာက တစ္ ေယာက္တည္းလက္မွတ္ထုိးနဲ႔ ထြက္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သစ္ ေတာဦးစီးရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ေျမစာရင္းက ပုံစံ(၁၀၅)ေပးထား တာပါ။ အခုအဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကုိသစ္ေတာႀကိဳး ၀ုိင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္တယ္ဆုိ ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေတာအုပ္က တရားစြဲ တယ္။ အခုတရား႐ုံးကေတာင္ အမိန္႔မခ်ေသးဘူး။ စုိက္ခင္းေတြ နဲ႔ ၿခံစည္း႐ုိးေတြ၀င္ဖ်က္တယ္။ ဖ်က္ဆီးဖုိ႔ ထြက္တဲ့စာျပဆုိေတာ့ လည္း မျပဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က ေတာ့ ေက်နပ္မႈမရွိဘူး။ ေျမသိမ္း အဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိျပည္ ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တင္ျပၿပီး တရားစြဲမယ္’’ ဟု ဦး ထြန္းေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

ဖယ္ရွားျခင္းမရွိဘဲ သစ္ ေတာႀကိဳး၀ုိင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသည့္အေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ေတာအုပ္က ေမလက စတင္ကာ တရားစြဲဆုိထားသည္ ဟု ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာသစ္ေတာ ကေန ေဒၚစက္ၾကည္ကုိ ဧကငါး ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ သူက မလုပ္လုိ႔ ၂၀၁၂ မွာသိမ္းခဲ့တယ္။ ေဒၚစက္ၾကည္က အဲဒါကုိခဲြစိတ္ ၿပီး ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေတာ့ ဒီ ေျမကုိ ဆက္မလုပ္ပါနဲ႔၊ ဒါက သစ္ေတာေျမပါဆုိတာ ေျပာပါ တယ္။ ပုံစံ(၁၀၅) ဆုိတာလည္း တကယ္ေတာ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ထြက္တဲ့အေပၚမွာ ေျမပုံၾကမ္းဆြဲ ထားတဲ့သေဘာပါ။ အဲဒီအခါ တုန္းက ေကာက္ပဲသီးႏွံအထြက္ တုိးေရးကုိ အဓိကထားေတာ့ သစ္ ေတာေျမထဲမွာ စုိက္လည္းေပးခဲ့ တာပါ’’ ဟု ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ဦးေအာင္မင္းက ေျပာ သည္။အဆုိပါ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမရွစ္ဧကႏွင့္ အျခားေျမ ၁၀ ဧကေက်ာ္ကုိ သစ္ ေတာေျမမွ စြန္႔လႊတ္ခြင့္ေတာင္းခံ ထားၿပီး ေညာင္နီေက်းရြာအတြင္း ရွိ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူ ၃၈ ဦး အား ျပန္လည္အစားထုိးေပးအပ္ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ မင္းက ေျပာသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ မႏၲ ေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျမ ယာအျငင္းပြားမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ ပြားေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး အစုိး ရသစ္လက္ထက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း ေျမယာအေရးႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာ ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။