မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအားကူညီရန္ ရန္ပံုေငြရရိွေရးအခမ္းအနားသို႔ ကန္သမၼတေဟာင္းငါးဦးတက္ေရာက္

_Reuters

ယခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္းခံစားခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ရန္ပံုေငြရရိွေရးေဖ်ာ္ေျဖပဲြအခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ ကန္သမၼတေဟာင္း ငါးဦး စုေပါင္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

  ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပေသာ ထုိအခမ္းအနားသို႔ ဘားရက္အုိဘားမား၊ ေဂ်ာ့ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရ္ွ၊ ဘီလ္ကလင္တန္၊ ေဂ်ာ့ခ်္အိတ္ဒဗလ်ဴဘုရ္ွ၊ ဂ်င္မီကာတာတုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္။
    
ဟာေဗ၊ အာမာႏွင့္ မာရီယာစသည့္ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္းမ်ား ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံစားခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီရန္ One America Appealအဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ အဆုိပါဒီမုိကရက္တစ္သမၼတေဟာင္း သံုးဦးႏွင့္ ရီပက္ဘေလကန္သမၼတေဟာင္း ႏွစ္ဦးတို႔အတူ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
    
လက္ရိွအခ်ိန္အထိ မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအား ကူညီ ရန္ ရန္ပံုေငြ ကန္ေဒၚလာ ၃၁ သန္း ရရိွထားသည္။
    
ၾသဂုတ္အတြင္း တကၠဆက္ျပည္နယ္သို႔ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း ဟာေဗဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ အမ်ားအျပားပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးၿပီးေနာက္ One America Appeal အဖြဲ႕ကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
    
သုိ႔ေသာ္္ ဟာေဗမုန္တုိင္းၿပီးေနာက္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္သို႔ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္းအာမာဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ပုိင္ ကာရစ္ဘီယံေဒသရိွ ပြာတုိရီကုိကြၽန္း
သို႔ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္းမာရီယာ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။
    
ထို႔ေၾကာင့္ One America Appeal အဖြဲ႕သည္ တကၠဆက္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းသာမက ထိုမုန္တုိင္းသံုးခုဒဏ္ခံစားရေသာ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားသုိ႔
ကူညီရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

‘‘သမၼတေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ကူညီခ်င္ပါတယ္’’ဟု အုိဘားမားက ေျပာသည္။
    
အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ ကန္သမၼတေဟာင္း ငါးဦး တက္ညီလက္ညီစုေဝးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွသမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ တက္ေရာက္လာျခင္းမရိွေပ။
—Ref:BBC