ဘဂၤါလီမ်ားကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

 ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္ လည္လက္ခံေရးကိစၥအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကို ၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လူထုေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို  ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ကို စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ ေျမာက္ ဦးႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ‘လူ သတ္၊ မီးတိုက္၊ လူလိမ္၊ အၾကမ္း ဖက္ဘဂၤါလီ လက္မခံ၊ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီမ်ားအား  ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအတိုင္း တိက်မွန္ကန္စြာ စိစစ္ေပးေရး၊ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစား ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ဟုသံုးစြဲေရး၊ UNHCR, WFP, INGO အဖြဲ႕မ်ားအား အလို္မရွိ၊ ကိုဖီအာနန္အစီရင္ခံစာအလိုမရွိ’ စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ေနသည္ဟု  ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေပၚ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က စြပ္စြဲျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့သည္။  ‘‘ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ အရင္တုန္း က အတူေနလာခဲ့တယ္။ အခု ဘဂၤါလီေတြက အၾကမ္းဖက္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုအၾကမ္းဖက္ သမားေတြနဲ႔ အတူေနဖို႔က မလြယ္ ေတာ့ဘူး။ ၁၉၉၃ စာခ်ဳပ္ကို လက္မခံ၊ လက္ရွိ ၁၉၈၂ ဥပေဒနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုသြားမယ္’’ ဟု စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ဥကၠ႒ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။