တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာန အေရးေပၚအစည္းအေ၀းေခၚမည္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတုိးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနက ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းေခၚမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

အစည္းအေ၀းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ႐ုံးအမွတ္(၁၃)၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးစီႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(MTF) မွ ကိုယ္စား လွယ္ ၃၀ ဦး တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။


‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔က တန္းစီ ဇယားနဲ႔ မူ၀ါဒေတြကို ၀က္ဘ္ ဆုိက္မွာတင္တယ္။ သူတုိ႔က ဒီမူ ေတြကို မေက်နပ္တဲ့အတြက္ အ စည္းအေ၀းေခၚေပးတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပါခ်ဳပ္ေတြကို ေခၚၿပီး အဲဒီမူေတြကို ရွင္းျပထားၿပီးသား။ ဒါေပမဲ့ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ထပ္ေခၚ ၿပီး ျပန္ရွင္းျပမွာပါ။ သူကဘာ ေၾကာင့္ Position ဘယ္ေလာက္ ေရာက္လဲ (တန္းစီဇယားတြင္) ဆုိတာ တခ်ဳိ႕ကမေက်နပ္ခ်က္ ေတြ ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္မို႔ ဘယ္လိုမူေၾကာင့္မို႔ ဒီ Position ေရာက္တယ္ဆိုတာ ရွင္းျပမွာပါ’’ ဟု ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာ ၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းကို နည္းျပ/ သ႐ုပ္ျပမွ တဲြဖက္ပါေမာကၡရာထူးအဆင့္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္  မိမိတုိ႔တကၠသိုလ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မိမိတို႔ ၏ သေဘာထားအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ထားရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အႀကံျပဳတင္ ျပခြင့္မရပါက ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို MTF သို႔ ေပးပို႔ႏုိင္ ေၾကာင္း MTF က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ေၾကညာသည္။

ရာထူးတုိးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို MTF က ေကာက္ယူခဲ့ရာ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားပါ တန္းစီဇယား ႏွင့္ အမွတ္ေပးပုံတို႔ကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း က်င္းပေပးရန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က MTF က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေတာင္း ဆုိခဲ့သည္။

‘‘ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေျပာၾကား လာတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ အဓိက အခ်က္သုံးခ်က္ေတြ႕ရတယ္။ ရာ ထူးတုိးေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လုပ္သက္ကို စြမ္းေဆာင္မႈစြမ္း ရည္ထက္ ဦးစားေပးထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရာထူးတုိးေျပာင္း အ မိန္႔စာက တစ္ရက္တည္းထြက္ေပ မယ့္ သြားရတဲ့ေနရာအနီးအေ၀း အလုိက္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ ကြာ တယ္။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ေနရာကို ေရာက္ရွိေၾကာင္း သတင္းပို႔တဲ့ရက္မွာ လုပ္သက္ကို စတြက္ မယ္ဆိုတာက နစ္နာမႈေတြ ရွိ တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘာ သာရပ္ဌာနမွဴးေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ က အႀကီးအကဲေတြက လွ်ဳိ႕၀ွက္ အမွတ္ေပးရမယ္ဆုိတာမွာ တရားမမွ်တမႈေတြ၊ အဂတိမႈေတြ ေပၚလာႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ႕ဌာနမွဴးေတြ က ရင္းႏွီးတဲ့သူကို အမွတ္ပုိေပး တာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္’’ဟု MTF အ တြင္းေရးမွဴး ေက်ာက္ဆည္ တကၠသိုလ္ ကထိကေဒါက္တာ ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္က ေျပာသည္။

 အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ ပါေမာကၡရာထူးမွ တဲြဖက္ပါေမာ ကၡရာထူးအထိ ရာထူးတုိး၊ အ ေျပာင္းအေရႊ႕ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က ၀န္ ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ဆုိက္ (www.moe.gov.mm) တြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့သည္။