ရန္ကုန္ရာဇ၀င္သမုိင္း (သတင္းစာဆရာ ဦးသိမ္းေမာင္)

သတင္းစာဆရာဦးသိမ္းေမာင္ ျပဳစုေရးသား ေသာ ရန္ကုန္ရာဇ၀င္သမုိင္း စာအုပ္တတိယအ ႀကိမ္ ျပန္လည္ထြက္လာသည္။ စာအုပ္ေစ်းကြက္ အတြင္း ရွားပါးေနခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္၍ မဖတ္ရေသးသူမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္အသင္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသင့္ေသာ စာ အုပ္ျဖစ္သည္။


သတင္းစာဆရာဦးသိမ္းေမာင္သည္ ယခုစာ အုပ္ကုိ ျပဳစုရာ၌ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ ေျမာက္ျမား စြာ၊ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားကုိ စုစည္း၍ သတင္းဆရာပီပီ ေျပျပစ္ရွင္းလင္းေသာ စကားေျပ ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားေရးသား ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စာအုပ္ စာတမ္း ၂၅ ခုႏွင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ သည့္ စာအုပ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တို႔မွတစ္ဆင့္ အခ်က္ အလက္မ်ားရယူကာ ရန္ကုန္ရာဇ၀င္သမုိင္း ကုိ ျပဳစု ထားသည္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အစုံ လင္ဆုံးစာအုပ္ဟု ဆုိႏုိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သတင္းစာ မ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္တို႔ပါ ေပါင္းစပ္ေရးထားရာ ရန္ကုန္ရာဇ၀င္သမုိင္းဟုဆုိ ျငား တစ္ပုိင္းတစ္စ ျမန္မာျပည္သမုိင္းဟုပင္ ယူဆ ႏုိင္သည္။

စာအုပ္တြင္ ဒ႑ာရီဆန္ေသာ ဥကၠလာပမင္း ႀကီးလက္ထက္ကစ၍ အိႏၵိယက ျမန္မာျပည္ေအာက္ ပုိင္းသုိ႔ လာေရာက္၍ ၿမိဳ႕ရြာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရႊ တိဂုံေစတီတြင္ ဆံေတာ္ျမတ္အစစ္ ရွိ၊ မရွိ၊ မြန္တုိ႔ ႀကီးစုိးစဥ္ကာလ မြန္မင္းသမီးရွင္ေစာပု လက္ထက္ တြင္ ေရႊတိဂုံကုိ အၿပီးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရႊစည္းခုံ ႏွင့္ ေရႊတိဂုံတည္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အဂၤေတေဖာ္စပ္နည္းကစ၍ ႐ုပ္လုံးေပၚလာေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕ႀကီးအေၾကာင္း အစခ်ီထားသည္။

ယင္းေနာက္ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တည္ၿပီးေနာက္ မြန္-ျမန္မာ အာဏာလုပြဲ မ်ား၊ ျပည္ထဲေရး၀င္႐ႈပ္လာေသာ အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ အေလာင္းဘုရား ယုိးဒယား(ထုိင္း)သုိ႔ စစ္မခ်ီမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူမ်ား စိတ္လႈပ္ရွားေနပုံမ်ား ဖတ္ရပါ မည္။ တစ္ဖန္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ပထမရန္ကုန္အ ခန္း၌ အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္လူဦးေရ၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ သြားလာရာျဖစ္လာေသာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ ဘုရင့္ သေဘၤာ အပိုင္စီးလုိေသာ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားဟူ၍ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်အ၀၀ကုိ ေရးထားသည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ား၏ ဒုတိယရန္ကုန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ျမန္မာလက္ျပန္အပ္ျခင္း၊ မြန္ျပည္ေထာင္ရန္ လုံးပန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ အဂၤလိပ္တို႔ ပုိင္ဆိုင္သြားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေရးထား သည္။

အဂၤလိပ္တို႔လက္ေအာက္ က်ေရာက္သည့္ အ ခ်ိန္ကစ၍ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာ(ျမဴနီ စီပယ္)အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္ တို႔က အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ေခၚယူျခင္း၊ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔ကုိ ယခု စာအုပ္၌ အေသးစိတ္ဖတ္ရပါမည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားၾကား ၀ံသာႏုစိတ္ႏုိးၾကားလာၿပီး ၀ုိင္အမ္ဘီေအအသင္း တည္ေထာင္ျခင္း၊ ၁၉၂၀ ပထမတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာပုံ၊ သခင္လူငယ္မ်ားက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းပုံတို႔အေၾကာင္း ၿမိဳ႕ကုိဗဟုိျပဳ၍ ေရးထား သည္။ ျပႆနာအစုံစုံ ေရႊတိဂုံအခန္းတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဖာ္ျပထားသလုိ ဂ်ပန္ေခတ္ ရန္ကုန္၊ စစ္ၿပီးေခတ္ရန္ကုန္တို႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ဒုတိယကမၻာစစ္မီးအတြင္း မည္သုိ႔မည္ႏွယ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ ေၾကာင္း စီကာပတ္ကုံး ေရးထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီးအေၾကာင္း အက်ယ္ဖြင့္ဆုိေရးထား သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္ တြင္ ပၪၥမသဂၤါယနာတင္သည့္အေၾကာင္းကုိလည္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဦးသိမ္းေမာင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္ႀကီးမ်ားကုိသာ မွတ္တမ္းတင္႐ုံမက ၿမိဳ႕တည္ရာတြင္ ပါလာၿမဲျဖစ္ေသာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိပါ ျဖန္႔ၾကက္ျပဳစုထား၍ ေႏွာင္းလူတို႔ သိေစအပ္ေသာ ေစတနာေပၚလြင္ေနပါ၏။ ယခုစာအုပ္ကုိ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာေပက တန္ဖုိး ၆,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ ေ၀ပါသည္။

Top News