တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕မႈ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္

တကၠသိုလ္ဆရာမအခ်ိဳ႕ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၏ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအ ေရႊ႕ကုိ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ေျပာသည္။

‘‘အတုိး၊ အေျပာင္းေတြက ေတာ့ ကုိုင္ရေတာ့မွာပဲ။ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မီဖုိ႔ ေအာက္တိုဘာ လကုန္၊ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းေလာက္ ထြက္ေပးဖုိ႔ေတာ့ မွန္းထားပါ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ၀ိဇၨာ သိပၸံတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား ပါေမာကၡရာထူးမွ လက္ေထာက္ ကထိကရာထူးအ ထိရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေအာက္တို ဘာ ၁ ရက္က ၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ ဆိုက္ (www.moe.gov.mm) က ပထမဆုံး တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ သည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားရွိ ပါေမာကၡ၊ တြဲ ဖက္ပါေမာကၡမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ေရး မူ၊ ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ ရာထူး အလိုက္ လစ္လပ္ဦးေရစာရင္း၊ လုပ္သက္အမွတ္တြက္ခ်က္ပုံ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆႏၵျပဳထားေသာ ပါေမာကၡ၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡမ်ား ၏ တန္းစီဇယား၊ ပါေမာကၡႏွင့္ တြဲ ဖက္ပါေမာကၡရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ ထားေရး အမွတ္အနည္းအမ်ား အလုိက္ တန္းစီဇယားမ်ားကုိ ေဖာ္ ျပထားသည္။

‘‘အတုိး၊ အေျပာင္းကုိ မကိုင္ ေသးဘဲ လစ္လပ္စာရင္းေတြ၊ တန္းစီဇယားဆြဲတဲ့မူေတြ၊ တန္းစီ ဇယားအရ ဘယ္သူက ဘယ္ေန ရာမွာ ရွိတယ္ဆုိတာေတြကုိ ၀က္ဘ္ဆုိက္ကေန အရင္ျပထား တာေပါ့။ ရာထူးတုိးထဲပါမလား၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ထဲပါမလား ဆ ရာ၊ ဆရာမေတြလည္း မွန္းလို႔ရ တာေပါ့’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆ ရာမ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ မ်ားကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ ရြက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ မ်ားက ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအ ေရႊ႕ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္ကာ လေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ တကၠ သုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမအသုိင္းအ၀ုိင္း အၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ သည္။

‘‘အေရးႀကီးတာက အတိုး၊ အေျပာင္းအမိန္႔စာေတြကုိ ဒီဇင္ ဘာ ေက်ာင္းမဖြင့္ခင္ ေက်ာင္း ပိတ္ထားတဲ့အခ်ိန္၊ ႏုိ၀င္ဘာထဲ မွာ အမီထုတ္ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါ မွသာ ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မွာ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းေတြမွာ ရာ ထူးတုိးၿပီးသား ဆရာေတြ၊ အ ေျပာင္းအေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ၿပီးသား ဆရာေတြနဲ႔ ျပည့္စုံၿပီးသင္ၾကား ေရးမေႏွာင့္ေႏွးမွာ’’ ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေက်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္ကထိက ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ေျပာ သည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၏ ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ စာရင္းမ်ား အရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ၄၈ ခုတြင္ ပါေမာကၡ ၁၄၉ ဦး၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ၉၈၂ ဦး၊ ကထိက ၁,၇၉၂ ဦး၊ လက္ ေထာက္ကထိက ၈,၇၁၉ ဦးလစ္ လပ္ေနသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္၌ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ၄၈ ခု၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ကြန္ပ်ဴ တာတကၠသုိလ္ ၆၀၊ ပညာေရး ေကာလိပ္ ၂၅ ခုရွိေနသည္။