ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မက္ဆင္ဂ်ာ သံုးစြဲသူမ်ား PayPal မွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္

လူမႈကြန္ရက္ကုမၸဏီႀကီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ကာ မက္ဆင္ဂ်ာအက္ပလီ ေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း PayPal ကုမၸဏီက ေၾကညာသည္။

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ေျပာဆိုေနမႈျဖစ္ေစ မက္ဆင္ဂ်ာမွ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈအ သံုးျပဳႏိုင္ရန္ အျပာေရာင္အေပါင္း လကၡဏာပံုကို ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ အ စိမ္းေရာင္ေငြေပးေခ်မႈ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ကာ ေငြပို႔ရန္ PayPal ကို Select လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို လက္ရွိ အေမရိကန္တြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ ၿပီး IOS အတြက္သာ ကန္႔သတ္ ထားကာ မၾကာမီ Andriod သံုး စနစ္မ်ားအတြက္လည္း ဖန္တီးမည္ဟု သိရသည္။

ယခုအခါေဖ့စ္ဘြတ္္ခ္မက္ ဆင္ဂ်ာ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၎ တို႔၏ PayPal အေကာင့္မ်ားမွတစ္ ဆင့္ ေငြတိုက္႐ိုက္ေပးပို႔လက္ခံ ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မက္ဆင္ဂ်ာႏွင့္ PayPal တို႔သည္ ကနဦးတြင္ၿပီးခဲ့ သည့္လက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားကို ၎တို႔အ ေကာင့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ PayPal သံုး၍ မက္ဆင္ဂ်ာတြင္ ေစ်း ဝယ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စ တင္ခဲ့သည္။

ေငြလႊဲေျပာင္း ေပးပို႔မႈစနစ္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က၎တို႔၏ ကြန္ရက္ တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေန သည္မွာ အတန္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး အက္ပ္ပဲလ္၏ Pay Cash, Square Cash တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ႀကိဳးပမ္း ေနသည္။

အေမရိကန္တြင္ PayPal အေကာင့္ ၂ ဒသမ ၅ သန္း ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ယင္း ကုမၸဏီသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းသံုးစြဲ သူ ၂၁၈ သန္းရွိေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ ကာ အေမရိကန္တြင္ ၉၉ သန္းအ ထိရွိသည္။  

—Ref:GSM Arena