နည္းပညာ

ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရဟုဆို

ဆက္သြယ္ေရးက႑ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္ဟု ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မိုးေအာင္က ေျပာသည္။


ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ တရား ဝင္မွတ္ပံုတင္၍ တင္ျပေနသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက သတင္း ရင္းျမစ္ကို တိက်စြာတင္ျပေသာ္ လည္း တစ္ကိုယ္ေရအရ (Personal) တည္ေဆာက္ထား သည့္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား (ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)သည္ အစိုးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးကို တိုက္ ခိုက္ေရးသားေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က က်င္းပသည့္ Cyber Space ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ံုးဌာနမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကား ၿပီး ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ ေနသည္ဟု ၎က ေျပာၾကား သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ အတြင္းက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံခဲ့သည့္ ၾကည္လင္းထြက္ ဆုိခ်က္မ်ား ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚ သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအၾကား Viber အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔စဥ္ Hack ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ရဲအရာရွိက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အခ်က္ အလက္ေပါက္ၾကားျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ Viber အေပၚ အျပစ္ပံုခ် ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အသံုးျပဳသူကိုယ္ တိုင္ အခ်က္အလက္ကို ထိန္း သိမ္းႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ နည္းပညာ ရွင္မ်ားက ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ သည္။

Cyber Space အသံုးျပဳ၍ ဌာနမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနသည့္ Personal အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ မ်ား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္ရွိ ႐ံုး စာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မိုးေအာင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း အစိုးရ႐ံုး ဌာနမ်ားရွိ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာမ်ား၊ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာ မ်ား လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာသို႔ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။ နည္းပညာ ကိုအသံုးျပဳ၍ ေဒတာအခ်က္ အလက္မ်ား ေပးပို႔ရာတြင္ ေပါက္ ၾကားခဲ့သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေသာ္လည္း နည္းပညာအရ အသံုးျပဳသူကိုယ္တိုင္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိ၍ျဖစ္ေစ၊  နည္းပညာ အေပၚ နားလည္မႈအားနည္း ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေပါက္ၾကား ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ားက တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာအသင္း မ်ားအျပင္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္သည့္ INTERPOL, ASEANPOL, UNODC တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။