ျပင္ဆင္ထားေသာ စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ႏိုဝင္ဘာအတြင္း တုိင္းအစိုးရထံ ေပးပို႔မည္ဟုဆို

 ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထား ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားပါဝင္သည့္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕က စိစစ္ေနၿပီး ႏိုဝင္ဘာေနာက္ဆံုး ပတ္တြင္ တိုင္းအစိုးရထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးလင္းႏုိင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ၁၉၂၂ ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒကို ကိုးကား၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေျခာက္လၾကာ အခ်ိန္ ယူျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည္။

ဥပေဒမူၾကမ္းစိစစ္ေရးေကာ္ မတီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ ထြန္းက နာယက၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ စိစစ္ေနသည္။ ယင္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘ဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း ေပၚမွာ ေကာ္မတီမွာ ပါတဲ့အဖြဲ႕ ေတြက တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးတဲ့ သ ေဘာေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္တယ္ဆုိတာ အႀကံျပဳ ၾကတဲ့သေဘာေပါ့’’ဟု ဦးလင္းႏုိင္ျမင့္က ေျပာသည္။ ေကာ္မတီ၏ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ျပန္ လည္ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအ ျဖစ္ အတည္ျပဳႏုိင္ေရး တုိင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းဆံုး ျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းအဆင့္တြင္ စိစစ္သံုးသပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေကာ္ မတီအတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္း ဦးလင္းႏုိင္ျမင့္က ဆုိသည္။ ‘‘အခုက ေဆြးေႏြးဆဲပဲ ရွိေသးေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြ ကို ေျပာလုိ႔မရေသးဘူး။ လႊတ္ ေတာ္ကိုတင္ေတာ့မွသာ အမ်ား ျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပး မွာ’’ဟု ဥပေဒမူၾကမ္း စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၌ပါဝင္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က လည္း ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခန္႔ ရွိလာခ်ိန္အထိ စည္ပင္ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိေသး ၍ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီးမွသာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး အစိုး ရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားထားသည္။

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ပံုကို ျပင္ဆင္ထားၿပီး ေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး အတြက္ အာဏာခြဲေဝ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ ဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တုိင္းရင္း သားေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသၪၨာ မ်ိဳးက ေျပာၾကားထားသည္။

More in News Section

More in Videos Section