ေသြးပ်စ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိထားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

သာမန္အေျခအေနထက္ ေသြးပိုမိုပ်စ္ခဲေနေသာေၾကာင့္ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ေပၚကာ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ေသြးပ်စ္ေန သည္ဟု သံသယရွိသူမ်ား ခ်က္ခ်င္းကုသမႈ ခံယူရန္လိုသည္။

ေသြးပ်စ္ခဲမႈျဖစ္ေပၚေစေသာ မူမမွန္မႈမ်ားတြင္ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ ေပၚမႈကို တံု႔ျပန္ေသာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ႏွင့္ ဆဲလ္မ်ား ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ ျခင္းပါဝင္သည္။ ေသြးပ်စ္ေနပါက ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္၊ ေဟာ္မုန္းမ်ားႏွင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈကို ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ၿပီး တစ္သွ်ဴးမ်ား၊ ဆဲလ္မ်ားသို႔ ယင္းဓာတ္မ်ား မေရာက္ႏိုင္ျဖစ္သြား သည္။ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ဆဲလ္မ်ားတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပမာ ဏ နည္းပါးသြားၿပီး ေဟာ္မုန္းႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားသို႔ ဦးတည္ သြားႏိုင္သည္။


သိသာေသာေသြးခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈမတိုင္မီ ေသြးပ်စ္ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာ ထြက္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေသြးပ်စ္ခဲႏိုင္သည္။

လူအခ်ိဳ႕သည္ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္၍ ေသြးပ်စ္ခဲႏိုင္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ ရွိသူမ်ားလည္း ေသြးပ်စ္ခဲႏိုင္သည္။

႐ိုးတြင္းျခင္ဆီမွ အစျပဳေသာ ေသြးကင္ဆာအပါအဝင္ ေရာဂါ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေသြးပ်စ္ခဲႏိုင္သည္။ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ လည္း ေသြးပ်စ္ခဲႏိုင္သည္။

ေသြးပ်စ္ခဲေနပါက အျမင္အာ႐ံုေဝဝါးျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အလြယ္တကူပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ရာသီေသြးအလြန္အကြၽံ ဆင္းျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္း၊ အသက္႐ွဴရခက္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ား ျပသေလ့ရွိသည္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ် ျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထိုင္ေနခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ ျဖင့္ ေသြးပ်စ္ခဲျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

—Ref: MNT