အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ဟုဆို

အရပ္သားအစိုးရသစ္ တာ ဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ ငန္း ေနရာေဒသ ကိုးခုအထိ တိုး ခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ကာ ဆက္လက္၍ ရပ္ရြာ အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေနရာ ေဒသ ေလးခုတြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။


ရွမ္းျပည္နယ္ ဓႏုေဒသရွိ ေက်းရြာသံုးရြာႏွင့္ သာစည္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာကို ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားေဒသအျဖစ္ မၾကာမီလပိုင္းအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက တိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့ ရြာ ဓေလ့ေတြကို ျပန္လည္ေပၚလြင္ လာေစတာကေတာ့ အမွန္ပဲ’’ဟု ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ေန သူ မခိုင္က ေျပာသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြား ေဒသမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ရပ္တန္႔သြားမည္ မဟုတ္ဘဲ ဆက္လက္၍သာ တိုးခ်ဲ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးေအာင္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကို တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သံုးႏွစ္ စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း၊ ေအာင္ ျမင္မႈအတိုင္း အတာကို သံုးသပ္၍ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လွည္းကူူးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္တုိင္းရင္း သား ေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္း သၪၨာမ်ဳိးက ေျပာသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ေက်းရြာမ်ား အတြင္း ခရီးသြားမ်ား တည္းခိုေန ထိုင္ႏိုင္ရန္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ေဒသဆိုင္ရာ အစားအစာမ်ား၊ ေဒသထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း ယဥ္ေက်း မႈဆိုင္ရာမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရပ္ရြာ အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၿမိဳင္၊ ပအိုဝ္းေဒသ၊ လြိဳင္ေကာ္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕၊ ကန္ပက္လက္၊ တြံ ေတး၊ စေလၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္အနီး)၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မင္းကြန္းအၾကားစသည့္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြား ေဒသအခ်ဳိ႕ကို ၂၀၁၆ အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာ္ လည္း အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွသာအေကာင္ အထည္ ေဖာ္္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။