ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ေတာ္လွန္ေရး၏ က႑သစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Steve Gilmore)

သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက အံ့မခန္း ျမန္ ႏႈန္းမ်ိဳးျဖင့္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ တိုးတက္မႈသည္ပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားကို ေျပာင္း လဲထုဆစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၄ တြင္ ဆက္သြယ္ေရး က႑၌ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ မိုဘိုင္း တာဝါတိုင္မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ထြက္ေပၚလာ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖုိက္ဘာ ႀကိဳးလိုင္းမ်ား သြယ္တန္းမႈက ကီလိုမီတာ သံုးေသာင္းေက်ာ္မွ် ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္း ကိုင္ ေဆာင္သူဦးေရသည္ ယခင္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သာ ရွိခဲ့ရာ မွ ႏုိင္ငံလူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ထိ မ်ားျပားလာသည္။ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ား လည္း ပိုေကာင္းလာၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း အင္တာနက္ေဒတာ သံုးစြဲမႈ သည္ ယခင္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက အဆ ၁,၅၀၀ မွ်ထိ တိုးပြားလာခဲ့သည္။

ပထမအဆင့္အျဖစ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းကို အာ႐ံုစိုက္ ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ဒုတိယအဆင့္ကို ခ်င္းနင္းျဖတ္သန္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ သတင္းအ ခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ လိုအပ္ခ်က္အားလံုး ပံ့ပိုးရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ကိုရီးယား႐ုပ္ျမင္သံ ၾကား ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား၊ ျမန္မာေပါ့ပ္သီခ်င္းမ်ားမွအစ ေဆးဝါးႏွင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအေထာက္အပံ့မ်ားထိ က႑ေပါင္းစံု အက်ံဳးဝင္သည္။

‘‘ဆရာဝန္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြက ဗီဒီယိုတိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ၿပီး အႀကံေပး ေျပာဆိုတာမ်ိဳးေတြ ျမင္လာရလိမ့္မယ္’’ဟု ျပည္တြင္းအင္တာနက္ တပ္ဆင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ Frontiir မွ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ဦးေဝလင္းထြန္းက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ Myan-mar Connect ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ စက္မႈညီလာခံတစ္ခုကိုလည္း စက္တင္ဘာလလယ္က က်င္းပခဲ့သည္။ ‘‘အဲဒါမ်ိဳးေတြက ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ လာမယ့္ ၂ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အတြင္းေလာက္မွာ တင္ ျမင္လာရလိမ့္မယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နည္းပညာထိုးထြင္းဖန္တီးမႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Phan-deeyar က ၎တို႔၏ ေျခလွမ္း သစ္မ်ားကို အရွိန္တစ္ဆင့္ျမႇင့္ရန္ စတင္ အားထုတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လုိင္းတြင္ သင္႐ိုးမ်ား ရွာေဖြႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားထံ ဒစ္ ဂ်စ္တယ္ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္မည့္ App မ်ိဳး ဖန္တီး ေပးရန္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း Phandeeyar ၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ဂ်က္စ္ကာလီဘီ ပက္တာဆန္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လတ္တေလာ အာ႐ံုစိုက္မႈသည္ ပညာေရးထက္ေဖ်ာ္ေျဖေရး က႑ တြင္သာ အာ႐ံုက်ေရာက္လ်က္ရွိ သည္။ မေလးရွား ဗီဒီယိုေထာက္ ပံ့ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Iflixသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္တြင္ၿပိဳင္ဘက္ Netfilx ႏွင့္ မတ္လအ တြင္း ပူးေပါင္းလာခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္း Canal+က ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ထဲဝင္ရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ Forever Groupႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု ႏွစ္ဆန္းပိုင္း က ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းရွိ Pyone Play ႏွင့္ Mahar ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း အြန္လုိင္းတြင္ Streaming အေထာက္အပံ့ ေပးမႈမ်ား စတင္လာသည္။

‘‘ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕က ျမန္မာ႐ုပ္ ရွင္ေတြနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဇာတ္လမ္းတြဲေတြကို မူပိုင္ခြင့္ဝယ္ယူၿပီး အြန္လုိင္းဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုတည္းက ျပသလာတာမ်ိဳး ေတြ႕ေနရပါ ၿပီ။ ဂီတသမားေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ေတးသီခ်င္းေတြကို Strea-ming တင္ေပးဖုိ႔ ပလက္ေဖာင္း သစ္ေတြ ရွာေနၾကၿပီ’’ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ Nexlab ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဦးရဲျမတ္မင္းက ဆိုသည္။

ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနမ်ားက ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းၿပီး အင္တာနက္ ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး ပိုမိုတြန္းအားေပးလာခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ မိုဘုိင္းေအာ္ပေရးရွင္း အဓိက ကုမၸဏီႀကီး သံုးခုျဖစ္သည့္ Ooredoo၊ Telenor ႏွင့္ MPT တုိ႔သည္ အျခားေသာ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလာၾက သည္။ Iflix က ၎တို႔သည္ Ooredoo ႏွင့္ လက္တြဲေရွ႕ဆက္ မည္ဟု ဇြန္လအတြင္းက ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီး မ်ားျဖစ္သည့္ KDDI၊ Sumitomoတို႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ MPT က လည္း မၾကာမီတြင္ ContentProvider ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္ တြဲသြားမည္ဟု MPT-KDDI Sumitomo ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရးရွင္းဌာန၏ အႀကီးအ ကဲ ယိုရွီအာကီဘီနင္ႏိုက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

လန္ဒန္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထား ၿပီး ျမန္မာ့လူမႈမီဒီယာ ကုမၸဏီ တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ MySQUAR က အမ်ိဳးသားရထား ကြန္ရက္တြင္ အခမဲ့ Wifi စနစ္ ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ အျခားေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္က ထုတ္ျပန္သည္။ Strea-ming Content မ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ေနသည့္ သံုးစြဲသူ မ်ားက ဝင္ေငြလည္ပတ္မႈ ေရစီးေၾကာင္းကို ပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း MySQUAR က ဆိုသည္။

Broadband ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား

အြန္လုိင္းမွ Content မ်ား ရွာေဖြမႈကို တြန္းအားေပး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ား၏ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ပံုစံကိုေျပာင္းလဲေစရန္ အားထုတ္မႈ တစ္ခုဟုလည္း ယူဆႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈမ်ား သည္ အလြန္ေနာက္က်ၿပီးမွ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လူအမ်ားစု၏ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ အေတြ႕အႀကံဳ သည္ မိုဘုိင္းကိရိယာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေမြးဖြားလာခဲ့သည္။ သံုးႏွစ္တာ အေတာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈသည္ စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ အဓိက အေျခတည္ေနခဲ့သည္။ ဖုန္းျဖင့္အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သည္ Facebook ႏွင့္ YouTube တစ္ခုခုကိုသာ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ အတြင္း LIRNEasiaက ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္၌ မိုဘိုင္းဖုန္းမွမဟုတ္ဘဲ ရရွိသည့္ အင္တာနက္အေထာက္အပံ့ ကို အသံုးျပဳေနသည္မွာ ၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းေအာက္သာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုအခါ အင္တာ နက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ Broadband အင္တာနက္မ်ား တိုးျမႇင့္ တပ္ဆင္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ျပင္ဆင္လာခဲ့သည္။

‘‘Broadband က ေပါက္ႏုိင္ပါတယ္’’ဟု Frontiir မွ ဦးေဝလင္းထြန္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ညီလာ ခံ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘‘အထုိင္တပ္ဆင္ ထားတဲ့ Broadband ေတြ စလာေနပါၿပီ။ ေနအိမ္ေတြကို သင့္တင့္တဲ့ အခေၾကးေငြႏႈန္းထားမ်ိဳးနဲ႔ ေထာက္ပံ့လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု လည္း ၎က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ သည္။

Frontiir ကဲ့သို႔ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပး ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္ ကြဲထြက္သြားသည္။ တစ္ခုမွာ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ စနစ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ ဖိုင္ဘာလိုင္းမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ IPအသစ္မ်ားစြာ တိုးပြားလာသည့္ တိုင္ လတ္တေလာတြင္မူ ေနအိမ္ သံုး Broadband မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ား ၌သာ ရရွိႏုိင္ေသးသည္။ လူေနက်ဲပါးရာေဒသမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေခ်။

ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္မႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ အေလးထားစဥ္းစားေန သည့္တိုင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း အင္တာနက္ သံုးစြဲခမ်ားသည္ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ က်ဆင္းႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း Nexlabမွ ဦးရဲျမတ္မင္းက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္မူ အင္တာနက္ သံုးစြဲခမ်ား ေနာက္ထပ္ ၅၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းမွ် ထပ္မံက်ဆင္းသြားရန္ စက္ မႈ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္ လင့္ထားသည္။

အင္တာနက္ သံုးစြဲခမ်ား ေစ်းက်သြားသည့္ အေရးပါေသာ အ ေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား က ျပည္တြင္း Broadband ေစ်း ကြက္ထဲ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ပံုမွန္အေရြ႕တစ္ခုဟု ယူဆႏုိင္သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဖုန္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီႀကီး သံုးခု၌ အခ ေပးစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနသည့္ ဖုန္း SIM ကတ္ေပါင္း ၅၂ သန္းမွ်ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦး ေရမွာ ၅၃ သန္းျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ ခ် ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒတာသံုးစြဲမႈမွ တစ္မဂၢါ ဘိုက္လွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁ ဒသမ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းထိ ေစ်းက်လာသည္။

သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီထံမွ ရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးမွာလည္း ယခင္ထက္ နည္းပါးလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စတုတၳေျမာက္ ဖုန္းေအာ္ပေရတာ အသစ္အျဖစ္ ဗီယက္နမ္မွ Viettelႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ေပါင္းစည္း ထားသည့္ Mytel ကလည္း ၂၀၁၈ တြင္ ေစ်းကြက္ထဲ ဝင္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မ်ားလာေလေလ Broadband အသံုးျပဳ ေရး အလားအလာနယ္ပယ္က ပိုမိုစိမ္းလန္းသာယာေလေလ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။

Telenor သည္ ရန္ကုန္ရွိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ တြင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း Broadband ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ လမ္းျပပေရာဂ်က္ တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အသံုး ျပဳမႈ ပိုမိုမ်ားျပားမည့္ေနရာမ်ားကို ဦးစားေပး ေထာက္ပံ့မည္ဟု Telenor Myanmar အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ လားစ္အဲရစ္ခ္ တဲလ္မန္းကဆိုသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈ သည္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါကေစ်းႏႈန္း ငါးဆမွ ၁၀ ဆထိ သက္သာလိမ့္မည္ဟု Telenor ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရးသားထားသည္။

MPT က Broadband ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ဩဂုတ္လတြင္ စဝင္ လာသည္။ MPT ၏ ေနအိမ္သံုး ဖိုက္ဘာ Package မ်ားကို သတ္ မွတ္ခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအရလည္း Telenor ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္မွန္းထားဟန္ရွိသည္။ လာမည့္ႏွစ္ ဆန္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား၌ Broadband ဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖန္႔ၾကက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ အေတာအတြင္း အျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ပါ ကြန္ ရက္မ်ား ထူေထာင္သြားမည္ဟု ဘီနင္ႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လာ မည့္ ၁၂ လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ Broadband အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္းမွာ သိသိသာသာ တိုးတက္လာမည္ ဟုလည္း ၎ကမွန္းဆခဲ့သည္။

ထိုကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက Broadband ေစ်းကြက္တြင္ Ooredoo က အတန္ငယ္ ေနာက္ က်ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္တြင္မူ Ooredoo က ျပည္တြင္းရွိ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္း ရတနာပံု တယ္လီပို႔ႏွင့္ လက္တြဲမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာကစ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ဖိုက္ဘာ Broadband ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း Ooredooက ဆိုသည္။ ကာတာအေျခစိုက္ ကုမၸဏီႀကီးက အခ်ိန္အတိုင္းအ တာတစ္ခုအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မည္ဟု ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ဩဂုတ္အတြင္းက ထြက္ေပၚလာသည့္ MPT ၏ ေၾကညာ ခ်က္ႏွင့္အတူ ပုဂၢလိက ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ားၾကား ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ၍ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား စတင္အရွိန္ရ လာၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားက ေစ်းကို ထက္ဝက္ေလွ်ာ့သည့္ အျပင္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းကို ႏွစ္ဆျမႇင့္တင္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းလာ သည္။ ေနာက္ထပ္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအသစ္မ်ားလည္း ထပ္ေပၚလာဦး မည္မွာ သံသယရွိစရာမလိုေပ။ ထို႔ အျပင္ ျပည္တြင္းရွိ Broadband ေထာက္ပံ့သည့္ ကုမၸဏီေလးခုကို လည္း ေဒသႀကီးသံုးခု၌ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္အတြက္ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ကာ အာဏာပိုင္ မ်ားက ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

Global Technology က ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ နယ္ပယ္ဧရိယာတစ္ခုတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၂၀၁၈ ဧၿပီ၌ စတင္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ Amara Commu-nications က ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ၂၀၁၇ မကုန္မီ လုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ၎တုိ႔ ဝင္ေရာက္လာမႈက Broadband ဝန္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္ ရွိ ကုမၸဏီအားလံုးအတြက္ တပ္ လွန္႔မႈလည္း ျဖစ္လာေၾကာင္း Frontiir မွ ဦးေဝလင္းထြန္းက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။


ျပည္တြင္း ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုေတြ႕ရစဥ္  (ဓာတ္ပံု − Steve Gilmore)

Bandwidth ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား

Broadband ကြန္ရက္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္မႈတြင္သာ အားလံုး၏ အာ႐ံုက က်ေရာက္ေနသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳကြန္ရက္မ်ား၏ ျမန္ႏႈန္းသည္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆမွ် ပိုျမန္လာသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ 4G ကြန္ရက္မ်ား အသံုးျပဳခြင့္ရလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူ ျခင္း၊ ေစ်းသက္သာျခင္း၊ ျမန္ဆန္ျခင္း အစရွိသည့္ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ကဲ့သို႔ လူတန္းစား အလႊာမ်ားတြင္စမတ္ဖုန္း အေျချပဳ Hotspot မ်ား ကို ပိုမိုအသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။

‘‘လက္ရွိမွာေတာ့ မိုဘုိင္းဖုန္းမွာ လုပ္ႏုိင္တာမ်ိဳး Broadband မွာ လုပ္ဖုိ႔ သိပ္အဆင္မေျပေသးဘူး။ သမား႐ိုးက် အင္တာနက္ အသံုးျပဳ သူေတြအေနနဲ႔ လတ္တေလာမွာ ေနအိမ္အသံုးျပဳ Broadband ေတြ တပ္လာမယ္လုိ႔ မထင္ဘူး။ Broadband အသံုးျပဳမႈကို သာမန္အေနအထားလို႔ ယူဆႏုိင္ေလာက္ တဲ့အဆင့္ထိ မေရာက္မခ်င္းဆိုပါ ေတာ့’’ဟု ပက္တာဆန္က ဆို သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွစ္ခုသည္ ပိုမို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ျမႇင့္တင္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာက႑ မ်ားအေနျဖင့္ ရွိေနသည္။ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ေရေအာက္မွ သြယ္တန္း လာသည့္ ေကဘယ္ဆက္ေၾကာင္း မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္း Bandwidth မ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းကို ေဖာ္ ေဆာင္ေပးေနသည္။ ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စင္ကာပူကုမၸဏီ Campana မွ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးအုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ စုစုေပါင္းသည္ တစ္စကၠန္႔ လွ်င္ ၃၂၄ ဂစ္ဂါဘိုက္မွ်ထိ ရွိေန ေၾကာင္း ဆိုသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ေတာင္းဆိုမႈက ေထာက္ပံ့ႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဦးမ်ိဳးအုန္းက တစ္စကၠန္႔လွ်င္အခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈပမာဏ ၃၂၄ ဂစ္ဂါဘိုက္ဆိုသည္မွာ ယမန္ႏွစ္ကႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ႏွစ္ဆပိုမ်ား ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ခ်ိတ္ဆက္မႈအသစ္မ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာျခင္း ႏွင့္အတူ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈႏႈန္း သည္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ဆမွ်တိုးသြားၿပီး ၂၀၂၀ (သို႔မဟုတ္) ၂၀၂၁ မ်ားတြင္ တစ္စကၠန္႔၌ ၁ တက္ထရာ ဘိုက္ထိရွိလာမည္ဟု ၎က သံုးသပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Cam-pana သည္ ႏိုင္ဝင္ဘာတြင္ ထုိင္းနယ္မိတ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရယူထား ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ႏိုဝင္ဘာ တြင္ စတင္ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ပင္လယ္ေရေအာက္ ျမန္မာ-စင္ကာပူ ေကဘယ္သြယ္တန္းရန္ လည္း စီစဥ္ေနသည္။

အဆိုပါ ေရေအာက္သြယ္ တန္းမႈသည္ လာမည့္ ၁၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ မွ် ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Bandwidth ေတာင္းဆို မႈကို အလ်င္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္း ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဦးမ်ိဳးအုန္းက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေရေအာက္ႀကိဳးလုိင္းသည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ အခ်က္အလက္ ပမာဏ ၂၀ တက္ထရာဘိုက္ထိ ေပးပို႔ႏုိင္ရာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ေသာ အ တိုင္းအတာထက္ အဆ ၆၀ ေက်ာ္ပိုမ်ားသည္။ ယင္းေကဘယ္လုိင္း သည္ ၂၀၁၈ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ အသံုးျပဳလာႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ယခုႏွစ္ မတုိင္မီအထိ Cam-pana အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ေထာက္ပံ့ကမ္းလွမ္း ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္သည့္ Gateway လုိင္စင္ မ်ားကို မိုဘုိင္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီႀကီး သံုးခုကသာ ပိုင္ဆိုင္ထား၍ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုိသည့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတုိင္းသည္ ၎တို႔ထံမွ တစ္ ဆင့္ခံ ျဖတ္သန္းရမည့္ သေဘာ သက္ေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသာ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အေျခအေနကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁၁ ခုထိ အဆို ပါ လိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ရလာ သည္။ ယင္းတို႔အနက္ Campana၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ လက္ခြဲ ကုမၸဏီလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ အင္ တာနက္ သြယ္တန္းမႈ လက္ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား စတင္က်ဆင္းလာ မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ လက္လီေစ်းမ်ားပါ လုိက္က်မည့္ သေဘာရွိေနသည္။

Campana အတြက္မူ ၎တို႔ ၏ ေကဘယ္ဆက္ေၾကာင္းမ်ား ေနရာခ်ၿပီးေနာက္ ေရွ႕ဆက္မည့္ ေျခလွမ္းသစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး အင္တာနက္ အိတ္ခ်ိန္း ကို ဖန္တီးရန္ဟု ဦးမ်ိဳးအုန္းက ဆို သည္။ အဆိုပါ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Content ႏွင့္ ေဒတာပိုင္း ေထာက္ပံ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အားလံုး ဆံုစည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ Cam-pana ၏ ေရေအာက္ဆက္ ေၾကာင္းကို အသံုးျပဳကာ စင္ကာပူ ရွိ ႀကီးမားေသာ အင္တာနက္ အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

ဒါဟာ ေဒတာ အီကိုစနစ္သစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာဖို႔ အေထာက္ အပံ့ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ Cloudဝန္ေဆာင္မႈ၊ Content Streamingပိုင္းနဲ႔ Content Cache ေတြ အတြက္ေရာေပါ့။ အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေခတ္သစ္ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ပိုပိုၿပီး ထိေတြ႕နီးစပ္ လာပါလိမ့္မယ္’’ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသြားသည္။

(Nikkei Asian Review ၏ STEVE GILMORE ေရးသားေသာ Myanmar's telco revolution opens new chapter ေဆာင္းပါး ကို ဇြဲရဲ၀င့္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)