ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ ပညာေပးအစီအစဥ္ တယ္လီေနာ ျပဳလုပ္မည္ဟုဆို

 တယ္လီေနာျမန္မာ သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အလင္းအိမ္ စင္တာ ၆၁ ခုကို အသံုးျပဳကာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေဘးကင္း ေသာ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမ်ား လာေစရန္ ပညာေပးအစီအစဥ္ မ်ား က်င္းပမည္ဟု သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

‘‘တယ္လီေနာရဲ႕ အလင္း အိမ္စင္တာေတြဟာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၂ ခုမွာ တည္ရွိ ၿပီးျဖစ္လို႔ ေက်းလက္ေဒသက လူ ငယ္ေတြ၊ ကေလးေတြကို အသိ ပညာျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ကို ေဘးကင္းကင္းနဲ႔ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳႏုိင္ေစမယ့္ ဗဟုသုတနည္းလမ္းေတြကို အသိ ပညာေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈဆုိင္ရာက႑ တာဝန္ခံ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ေဘးကင္းေသာ အင္တာ နက္အသံုးျပဳမႈ ပညာေပးအစီအ စဥ္ကို ေအာက္တုိဘာလကုန္က စ၍ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အလင္းအိမ္စင္တာမ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္မကုန္မီအတြင္း လူငယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ေဘး ကင္းသည့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ျဖန္႔ ေဝေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ တယ္လီေနာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

တယ္လီေနာသည္ ယခုကဲ့ သို႔ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ျဖန္႔ ေဝႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အလင္း အိမ္စင္တာမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကို ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္က သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ယင္း သင္တန္းတြင္ အင္တာနက္၏ အ က်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ အခ်က္အလက္ မ်ား ခိုးယူခံရျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ အေျချပဳလိင္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းစာေပ ေပးပို႔မႈမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ လံု ၿခံဳစိတ္ခ်စြာ မည္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္ရမည္ဟူေသာအခ်က္မ်ား ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးရန္ ေလ့က်င့္ေပး ခဲ့သည္။

‘‘ေဘးကင္းတဲ့ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၊ လူငယ္ေတြကို သိရွိေစတာဟာ အင္တာနက္ကို ေဘးကင္းကင္း အသံုးျပဳတတ္ေစ ႐ံုသာမက တာဝန္သိသိနဲ႔ အသံုး ျပဳတတ္လာေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အြန္လိုင္းကေန ရရွိႏုိင္မယ့္ ပညာ ေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းေတြကို ပိုမုိသိရွိလာႏုိင္သလို အြန္လိုင္းမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ပုဂၢလိက ေဘးကင္းလံု ၿခံဳေရးဟာ ဘယ္ေလာက္အေရး ပါတယ္ဆုိတာပါ သိရွိႏိုင္မွာပါ’’ ဟု ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕မွ အလင္းအိမ္ လုပ္ငန္းရွင္ ကိုေဇာ္ေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

တယ္လီေနာသည္ အလင္း အိမ္စင္တာမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်း လက္ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ကြာ ဟမႈ ကူညီေလွ်ာ့ခ်ရန္ လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဖြင့္ လွစ္ထားၿပီး အဆိုပါ အလင္းအိမ္ စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ရန္ ျမန္မာ ICT ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈအဖြဲ႕ (MIDO) ႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။