မိုဘိုင္းဟန္းဆက္မ်ား တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ေရာင္းခ်ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနခြင့္ျပဳခ်က္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဟုဆို

မိုဘိုင္းဟန္းဆက္အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

မိုဘိုင္းဟန္းဆက္မ်ား တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ ေရာင္းခ်ရမည္ ဟူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

မိုဘုိင္း ဟန္းဆက္မ်ားကို တရားဝင္ တင္သြင္းသူထက္ တရားမဝင္ တင္သြင္းေနသည့္ အေရအတြက္ ပိုမ်ားျပားေန သျဖင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ ေရာင္းခ်ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္သူမ်ား သည္ မိုဘိုင္းဖုန္း ဝယ္ယူရာတြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ (တန္ဖိုး၏ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း) ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ဟု ထင္မွတ္ေနေသာ္လည္း တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍ ေရာင္းခ် သည့္စနစ္သည္ အခြန္ေပး ေဆာင္၍ တင္သြင္းထားသည့္ ဟန္းဆက္မ်ားအတြက္ ထပ္မံ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ တရားမဝင္တင္သြင္းထားသည့္ ဟန္းဆက္မ်ားသာ အခြန္ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို ကုမၸဏီက ထပ္မံေပး ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Sam- sung ကုမၸဏီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ ကိုဇာနည္ဝင္းထက္က ေျပာ သည္။ ဟန္းဆက္အေရာင္းဆိုင္ တစ္ခုသည္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အခြန္ဦးစီးဌာနက တံဆိပ္ေခါင္း မ်ား ရယူ၍ ေရာင္းခ်ၿပီး ဟန္း ဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္ သြယ္ခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို လစဥ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းရမည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု အေသးစား ဟန္းဆက္အေရာင္းဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ ထားသူ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိက ေျပာသည္။

မိုဘိုင္းဟန္းဆက္ တင္သြင္း သည့္နယ္ပယ္တြင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား တင္သြင္းသည့္အခြန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လမ္းေၾကာင္းက တင္သြင္းသည့္အခြန္ တူညီမႈမရွိ ေၾကာင္း အာဆီယံအခြန္သည္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တင္သြင္းသည့္ အခြန္သည္ စုစုေပါင္း ၁၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းဝန္းက်င္အထိ ေပးေဆာင္ရ ေၾကာင္း ဟန္းဆက္ကုန္သည္ အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

တယ္လီဖုန္း ကိရိယာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္၊ စမ္း သပ္ျပသခြင့္လိုင္စင္ ၁၅၇ ခု ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း ဆက္ သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း မိုဘုိင္း ဟန္းဆက္ ၁၇ သန္းေက်ာ္ တရား ဝင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 ‘‘အရက္ေစ်းကြက္လို ျဖစ္ လာမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေၾကာက္တာ။ ေဆာင္တဲ့လူက ေဆာင္၊ မေဆာင္တဲ့လူက မေဆာင္ဆိုရင္ ေဆာင္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လမ္းေဘး ေရာက္သြားမွာ’’ဟု Unique ဟန္း ဆက္အေရာင္းဆုိင္ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ကိုေက်ာ္ဆန္းဦးက ေျပာသည္။