သီတင္းတစ္ပတ္တြင္ ဆုိဒါႏွစ္ဘူး ေသာက္ပါက ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားႏုိင္

သီတင္းတစ္ပတ္တြင္ ဆုိဒါႏွစ္ဘူးႏွင့္အထက္ ေသာက္သံုးျခင္း ေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားၿပီး တစ္ဘူးေသာက္ပါက ေသြးတုိးႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ပံုမွန္ ၁၂ ေအာင္စ ဆံ့ေသာ ကိုကာကုိလာသံဘူးတစ္ဘူးတြင္ သၾကား ၃၉ ဂရမ္ပါဝင္ၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦး ေန႔စဥ္စားသံုးသင့္ေသာ သၾကားပမာဏထက္ ၁၄ ဂရမ္ ပုိမ်ားသည္ဟု ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ Stellenbosch တကၠသုိလ္မွ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ကမၻာတစ္ဝန္း သၾကားပါဝင္ေသာ အခ်ိဳရည္မ်ား ေသာက္သံုး သည့္ အသက္အရြယ္အားလံုးၾကား ပုိမ်ားလာသည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ သၾကားပါဝင္မႈ ျမင့္မားေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားေၾကာင့္ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈဆုိင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီး ယင္းမွေန၍ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါတုိ႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။


သီတင္းတစ္ပတ္တြင္ ဆုိဒါသံဘူးႏွစ္ဘူးေသာက္ပါက ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ႏိုင္ျခင္း အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးထားသည္။

သၾကားဓာတ္ပါဝင္မႈျမင့္မားေသာ အခ်ိဳရည္မ်ား ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အဝလြန္ျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ သိထားသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။

အခ်ိဳရည္အနည္းငယ္စီ ပံုမွန္ေသာက္လွ်င္ပင္ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ ဆုိင္ရာေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရိွသည္။ ယခုေလ့လာမႈကုိ Endocrine Society ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခ်ိဳရည္ပံုမွန္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္ လာကာ အင္ဆူလင္ပမာဏအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွၿပီး အမ်ဳိးအ စား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူေပါင္း ၁၉ သန္း ေသဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အခ်ိဳရည္ေသာက္သံုးမႈ ျမင့္မား ၿပီး လႈပ္ရွားမႈမရိွေသာ ေနထိုင္ပံု၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အစား အေသာက္မ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ စားေသာက္ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း က်န္းမာေရးကို ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက သတိေပးထားသည္။    

—Ref: MNT