ေအာင္လံတြင္ ပဲႀကီးေစ်း ယခင္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္

ပဲႀကီးအသစ္မေပၚ ေသးခ်ိန္ ေလွာင္ထားသည့္ အ ေဟာင္းမ်ားလည္း ပစၥည္းျပတ္လု နီးျဖစ္၍ ေအာင္လံ ပဲႏွမ္းေစ်း ကြက္တြင္ ပဲႀကီးေစ်းႏႈန္း ယခင္ႏွစ္ ေစ်းထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာ ေၾကာင္း ပဲ၊ ႏွမ္းပြဲ႐ံု လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာက ပဲႀကီး ပိႆာ၂၀ (တစ္တင္း)လွ်င္  က်ပ္ ၂၆,၀၀၀ ေစ်းသာ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၅၅,၀၀၀ အထိ ေစ်းျမင့္ေနသည္ဟု ပြဲ႐ံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္ထက္ ေစ်းႏွစ္ဆ ေက်ာ္ ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း ေအာင္လံတြင္ ပဲႀကီး အဝယ္ သာရွိကာ ကုန္ပစၥည္းရွားပါးေန ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

‘‘ပဲႀကီးက ျပည္တြင္းသံုးပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ စိုက္လို႔ထြက္ သမွ် အကုန္ကုန္တယ္။ လက္ဖက္က ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး စားၾက တာေလ။ ဒီေတာ့ ပဲၾကမ္းေၾကာ္ က ျမန္မာမွာ မရွိမျဖစ္ေပါ့။ အခု က အသစ္မေပၚေသးဘူး။ ေလွာင္ထားတဲ့ အေဟာင္းေတြပဲရွိတာ။ အဲဒီပဲအေဟာင္းကလည္း ကုန္ လုျဖစ္ေနေတာ့ ေစ်းတက္တဲ့သ ေဘာပဲ’’ဟု ေအာင္လံကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။

ပဲႀကီးအသစ္မ်ား ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေလ့ရွိသည့္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီတြင္ ေစ်းျပန္လည္က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ခန္႔မွန္းသည္။  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ပဲႀကီးကို မိုးေႏွာင္း(ေဆာင္း) သီးႏွံအျဖစ္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳး ေလ့ရွိၿပီး တေပါင္း၊ တန္ခူး(မတ္၊ ဧၿပီ) တို႔တြင္ သီးႏွံခူးဆြတ္ရိတ္ သိမ္းသည္။

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ပဲႏွမ္းပြဲ႐ံု မ်ားတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေစ်းႏႈန္း မ်ားအရ ပဲႀကီး(ေရႊကြၽန္း)ပိႆာ ၂၀ (တစ္တင္း)လွ်င္ အရည္ အေသြးအလိုက္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၆၀,၀၀၀ အထိ ေစ်းေပါက္ သည္။